نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تغییرات برنامه امتحانی دانشجویان

اطلاعیه تغییرات برنامه امتحانی دانشجویان


 

تغییرات برنامه نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (با تغیرات تاریخ امتحانات دانشجویان ورودی ۹۹ و دروس عمومی) : PDF