نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹

اطلاعیه تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹


اطلاعیه تاییدیه تحصیلی و معافیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1399

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند نظر به هماهنگی‌های به‌عمل آمده، با توجه به شرایط موجود استثناً انتخاب واحد نیم‌سال دوم 1399-1400 بدون در نظر گرفتن وصول تاییدیه تحصیلی و تأیید معافیت تحصیلی قابل انجام شده است. لذا  دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۹ می‌بایست قبل از انتخاب واحد نیمسال بعدی (اول 1400) مدارک مذکور را به آموزش ارائه نمایند. در غیر این صورت آموزش دانشکده هیچ گونه مسئولیتی در خصوص انتخاب واحد نیم‌سال اول 1400 نخواهد داشت.