نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان


اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

فهرست مشمولان نهایی تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان

در سال تحصیلی 99-98 به شرح ذیل  می‌باشد.

 

قرارداد آموزش‌یاری : DOCX

قرارداد فن‌یاری : DOCX

قرارداد همکاری‌های علمی- اجرایی : DOCX

 

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

کدملی

مقطع تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

رشته تحصیلی

1

حسین

کارسازی

1720023093

دکتری تخصصی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

2

سمیه

رامش

5519829306

دکتری تخصصی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

3

زهرا

شیدائیان آرانی

0021537208

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

4

محدثه

شاه حسینی

0021582203

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

5

ریحانه

قاسمی نراقی

0021599661

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

6

کیمیا

شراهی

0022039473

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

7

زهرا

احمدی مجد

0022516433

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

8

محمد مهدی

مددی یگانه

0022902171

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

9

فاطمه

ملکی

0023055121

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

10

زینب

ابن علی

1250549280

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

11

فاطمه

فیضی خادم

1250575648

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

12

محدثه سادات

ایران نژاد پاریزی

3060497133

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

13

زهرا

صیفی کار

3861009651

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

14

محمدرضا

داودی

4271451185

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی

15

فاطمه

جعفری راینی

4820040081

کارشناسی

دانشگاه تهران

مجموعه روانشناسی