نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه انتخاب واحد نیم سال اول 98-99

اطلاعیه انتخاب واحد نیم سال اول 98-99


انتخاب واحد نیم سال اول 98-99 در روزهای شنبه 98/06/02 تا شنبه 98/06/09 انجام می شود. دانشجویان در صورت بروز مشکل روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه (3 تا 5 شهریور) به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.