نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای کلیه دانشجویان

اطلاعیه ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای کلیه دانشجویان


 

قابل توجه کلیه دانشجویان

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع مختلف می رساند، بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 از روز شنبه مورخ 13/10/99 لغایت روز پنج شنبه مورخ 18/10/99 می باشد.