نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه ابلاغ بند ۱ و۲ از مصوبات پنجاه و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا درباره آزمون زبان MSRT و بازگشایی کلاس‌های عملی برای دانشجویان بدون نیاز به خوابگاه‌‌‌‌‌‌‌

اطلاعیه ابلاغ بند ۱ و۲ از مصوبات پنجاه و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا درباره آزمون زبان MSRT و بازگشایی کلاس‌های عملی برای دانشجویان بدون نیاز به خوابگاه‌‌‌‌‌‌‌