نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

بر پایه آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب 04/07/1394 شورای عالی برنامه ریزی، توجه دانشجویان کارشناسی ارشد در خصوص پایان نامه را به نکات ذیل جلب می نماید:

-دانشجو موظف است در نیمسال سوم، عنوان پایان نامه خود را جهت تصویب به گروه ارسال نمایند.

-انتخاب استاد راهنما به عهده دانشجو است و مسئولیت اصلی هدایت پایان نامه به عهده استاد راهنما می باشد. لازم به ذکر است، استاد راهنما یکی از اعضای هیئت علمی گروه بوده و در موارد خاص (موضوعات تخصصی فراتر از گروه)، با نظر استاد راهنمای اول و تائید گروه، برگزیدن استاد راهنمای دوم خارج از گروه امکان پذیر می باشد.

- استاد مشاور پایان نامه با توجه به موضوع و تخصص به پیشنهاد استاد راهنما و تائید گروه برگزیده می شود.

-بازه زمانی دفاع از پایان نامه، حداقل 6 ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال در گروه می باشد.

-طبق مصوبه گروه مورخ 20/12/97، بازه زمانی تحویل پروپوزال به گروه یک هفته قبل از جلسه گروه می باشد.

- اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل دفاع از پایان نامه را از اینجا دریافت کنید.