نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعات تماس*

اطلاعات تماس*


  • نشانی: آدرس: بزرگراه شهید دکتر چمران- خیابان جلال آل احمد- رو به روی کوی نصر، خیابان دکتر کاردان تلفن : 88234162 الی 9 دورنگار : 88254734 صندوق پستی : 14155-6456 کد پستی : 1445983861

  • پست الکترونیکی: psyedu [at] ut.ac.ir

  • تلفن: 88250062-5

  • کد پستی: 1445983861

  • صندوق پستی: 14155-6456