نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اضافه شدن درس اختیاری کلیات حقوق شهروندی برای نیم‌سال دوم ۹۹-۹۸

اضافه شدن درس اختیاری کلیات حقوق شهروندی برای نیم‌سال دوم ۹۹-۹۸


 

به اطلاع می‌رساند درس" کلیات حقوق شهروندی" به ارزش ۲ واحد به عنوان درس اختیاری مقطع کارشناسی در سامانه جامع آموزش با شماره ۱۱۲۰۰۲۹ ایجاد و در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به صورت الکترونیکی با جزئیات زیر ارائه شده است

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

شماره درس

نام استاد

روز

ساعت امتحان

تاریخ امتحان

نظری

عملی

  1.  

کلیات حقوق شهروندی

۲

 

۱۱۲۰۰۲۹

محمدجواد جاوید

چهارشنبه

۱۵-۱۳

۲۹/۰۳/۹۹

 

‌‌‌‌‌‌‌

* دانشجویان با توجه به شرایط کلاسی و امتحانی خود می‌توانند نسبت به انتخاب این درس اقدام نمایند.

** شایان ذکر است اخذ دروس اختیاری: آشنایی با ارزش‌های دفاع مقدس، مبانی کارآفرینی، مهارت‌های زندگی و کلیات حقوق شهروندی منوط به موافقت گروه آموزشی است.