نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آشنایی با نحوه برگزاری امتحانات مجازی برای اساتید

آشنایی با نحوه برگزاری امتحانات مجازی برای اساتید


بدین وسیله به استحضار اساتید مدعو محترم می‌رساند نامه الکترونیکی آشنایی با روند امتحانات الکترونیکی و نحوه طراحی آزمون الکترونیکی به ایمیل شخصی شما ارسال شده است. خواهشمند است در صورت بروز مشکل و نیاز به راهنمایی به اینک زیر مربوط به مرکز پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه تهران مراجعه نمایند.

 

https://utec.ut.ac.ir/web/academics/reference/teachers/quiz_in_elearn