نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با کتابخانه دانشکده

ارتباط با کتابخانه دانشکده


برای ارتباط با کنابخانه دانشکده درخواست های خود را به ایمیل zfnosrati@ut.ac.ir  ارسال فرمایید.

در روزهایی که کارشناسان کتابخانه در دانشکده حضور دارند می توانید با شماره تلفن 61117530 تماس بگیرید.