نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ادامه روند کلاس‌های غیر حضوری و برگزاری امتحانات در صورت نیاز تا پایان تیرماه

ادامه روند کلاس‌های غیر حضوری و برگزاری امتحانات در صورت نیاز تا پایان تیرماه


بدین وسیله به اطلاع می‌رساند در صورتی که اساتید محترم نیاز به ادامه برگزاری کلاس ها و یا برگزاری امتحان پایان ترم با تاخیر دارند، با صلاحدید اساتید محترم؛ کلاس ها و آزمون درس می تواند تا پایان تیرماه (بدون محدودیت روز و ساعت) ادامه پیدا کند و اساتید محترم هم می بایست تا روز 3 شهریور ماه نمرات را وارد سامانه نمایند.

مجددا اعلام می شود آخرین مهلت ثبت نمرات در سامانه آموزش دانشگاه 3 شهریور ماه می باشد و بعد از این تاریخ سامانه بسته و نمرات وارد نشده صفر خواهد شد.