نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آخرین مهلت ارائه درخواست جهت حذف نیم‌سال دوم تحصیلی 99-1398

آخرین مهلت ارائه درخواست جهت حذف نیم‌سال دوم تحصیلی 99-1398


بدین وسیله به اطلاع می‌رساند؛ باتوجه به اصلاح تاریخ حذف اضطراری نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ در تقویم آموزشی، آخرین مهلت ارائه درخواست جهت حذف نیم‌سال تحصیلی (با احتساب - بدون احتساب) در سنوات تحصیلی تا پایان زمان حذف اضطراری طبق تقویم دانشگاهی 20 خرداد ماه می‌باشد. بدیهی است به درخواست‌های واصل شده پس از تاریخ مذکور ترتیب‌اثر داده نخواهد شد.