طرح درس گروه روش ها طرح درس گروه روش ها

دکتر ابدی:

آموزش_از_دور-کارشناسی علوم تربیتی

جامعه شناسی آموزش و پرورش-کارشناسی علوم تربیتی

 

دکتر ایرجی:

زبان_عمومی

 

خانم دکتر بهنودی:

کارورزی -کارشناسی علوم تربیتی

 

آقای دکتر جوادی پور:

برنامه_ریزی_درسی_در_آموزش_عالی_ارشد

رنامه_درسی_آموزش_عالی_ارشد-دکتری

مبانی_و_اصول_برنامه_ریزی_درسی

مدیریت_دانش- ارشد آموزش بزرگسالان

نظریه_های_یادگیری_و_تدریس- ارشد

نیاز_سنجی_آموزشی-ارشد آموزش بزرگسالان

 

دکتر چارباش لو:

آموزش_و_پرورش_تطبیقی-کارشناسی

 

دکتر حاصلی:

آشنایی با برنامه نویسی

 

آقای دکتر خدایی:

تحلیل_مسیر_و_معادلات_ساختاری-دکتری سنجش

سنجش_و_اندازه_گیری- کارشناسی

کاربرد_روشهای_آماری_در_برنامه_درسی- دکتری

همبستگی_رگرسیون-دکتری سنجش

 

آقای دکتر درانی:

پژوهش_کیفی_در_برنامه_ریزی_درسی- دکتری

سمینارتحقیق_در_مسائل_آموزش_و_پرورش -ارشد

 

خانم دکتر دهقانی:

اصول و روش های برنامه ریزی درسی

آموزش و پرورش پیش دبستانی، دبستان و متوسطه در ایران

سمینار در برنامه ریزی درسی (با تأکید بر کارورزی) ارشد

روش_تدریس پیشرفته مجازی

الگوهای طراحی آموزش بزرگسالان ارشد

 

آقای دکتر صالحی:

طرح درس

 

آقای دکتر صفایی:

ارزشیابی_برنامه_درسی-ارشد

روش های کیفی در برنامه_ریزی_درسی-دکتری

زبان_عمومی

کاربرد_فناوری_در_آموزش_بزرگسالان- ارشد

کاربرد_فناوری_در_برنامه ریزی درسی

 

آقای دکتر صمدی:

زبان انگلیسی- کارشناسی

 

دکتر فراهانی:

کاربرد رایانه در تحقیقات آموزشی

 

دکتر فلاح:

اخلاق حرفه ای در تعلیم و تربیت

اصول_ژنتیک_و_مشاوره_ژنتیک

 

دکتر کردی:

جبر خطی

 

دکتر کرمدوست:

روشهای آماری پیشرفته

روشهای آماری پیشرفته

روشهای آماری پیشرفته-ارشد روانشناسی 

ریاضیات پایه -ارشد تحقیقات آموزشی

 

دکتر محمد حسنی:

رادیو_و_تلویزیون_آمورزشی-کارشناسی

متون_تخصصی_آموزش_بزرگسالان

مقدمات تکنولوژی_آموزشی

 

آقای دکتر مقدم زاده:

آمار_(1)

کلاسیک_(2) 

کلاسیک_(3) 

مقیاس_سازی_(1) 

 

دکتر نورزاد:

ارزشیابی آموزشی