طرح درس گروه روانشناسی کودکان استثنائی طرح درس گروه روانشناسی کودکان استثنائی

آقای دکتر ارجمندنیا:

طرح_درس_ناتوانی_های_جسمانی_و_آسیب_های_سلامت

توانبخشی شناختی 1

روان شناسی بالینی کودک-کارشناسی ارشد-دکتر ارجمندنیا

روان شناسی شاختی ارشد

 

آقای دکتر حسن زاده:

طرح درس اختلالات_عاطفی_و_رفتاری

طرح درس روان_شناسی_رشد_شناختی

طرح درس فرایند_های_تحول_روانی

 

آقای دکتر شکوهی یکتا:

مبانی_نظری_و_کاربرد_آزمونهای_روانی_دو

ناتوانی_یادگیری_خاص

 

خانم دکتر قاسم زاده:

اصلاح رفتار-کارشناسی مشاوره

اصول و روش هایی بازی درمانی- کارشناسی روش ها و برنامه ریزی

تهیه و تنظیم برنامه های درسی- ارشدکودکان استثنایی

روان‌شناسی آموزش کودکان استثنایی- ارشد- کودکان استثنایی

p-اختلال رفتاری هیجانی

p-تهیه و تنظیم مواد درس

p-روانشناسی بازی

 

 

 

دکتر کریمیان:

طرح_درس_تربیت_رسانه_ای

 

دکتر فلاح:

اصول ژنتیک و مشاوره ژنتیک-ارشد کودکان استثنایی-دکتر فلاح

 

دکتر کاظمی:

مبانی علوم اعصاب شناختی-ارشد-دکتر رضا کاظمی

مبانی_علوم_اعصاب_شناختی-ارشد توانبخشی شناختی- آقایان دکتر رستمی و دکتر کاظمی

 

آقای دکتر بازرگان:

روش تحقیق پیشرفته-ارشد کودکان استثنایی-دکتر بازرگان