شاهد و ایثارگر شاهد و ایثارگر

 

  مدیر دفتر شاهد و ایثارگر : سرکار خانم دکتر فاطمه نصرتی

 کارشناس‌: سرکار خانم طیبه فلاح
  دورنگار‌: 88234734
  تلفن‌: 88239419 و 61117533
  طبقه اول - اتاق 128

 

وب سایت شاهد و ایثارگر دانشگاه 

 

 

معرفی دفتر شاهد و ایثارگر


پیشینه:

تاریخچۀ تشکیل اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران

با شروع جنگ تحمیلی و ضرورت حضور نیروهای متعهد و متخصص در جبهه‌های جنگ موضوع شکل‌گیری مجموعه‌ای جهت سامان‌دهی فعالیت‌های مربوط به دفاع مقدس مطرح شد. لذا معاونت امور جنگ در دانشگاه شکل گرفت و در کنار آن نیز ستاد پشتیبانی جنگ دانشگاه تشکیل گردید که اعضای آن عبارت بودند از‌: 
معاونت امور جنگ دانشگاه 
انجمن اسلامی و جهاد دانشگاهی
معاونت امور جنگ دانشگاه تا سال 1367 و پایان جنگ تحمیلی به فعالیت خود ادامه داد، از جمله وظایف این معاونت و ستاد رسیدگی به امور مربوط به رزمندگان، ایثارگران و شهدای دانشجو بود.
بعد از پایان جنگ معاونت امورجنگ به معاونت امور دفاعی تغییر نام یافت و ستادی نیز تحت عنوان ستاد شاهد که مستقل از معاونت دفاعی بود و رئیس دانشگاه ریاست آن را بر عهده داشت در دانشگاه تشکیل گردید.
معاونت امور دفاعی و ستاد شاهد دانشگاه تا سال 1372 به فعالیت خود ادامه دادند. ستاد شاهد دانشگاه دفتری را تحت عنوان دفتر "‌امور شاهد و ایثارگر دانشگاه‌" به‌عنوان بازوی اجرایی زیر‌مجموعه خود داشت که مسئول دفتر مستقیما از سوی ریاست دانشگاه و رئیس ستاد شاهد دانشگاه انتخاب می‌شد. این دفتر کلیه امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر را بر عهده داشت. 
در سال 1372 بعد از حذف معاونت دفاعی و تصویب شورای انقلاب فرهنگی، دفتر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر تغییر نام داد. مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر نیز همچنان مستقیما از سوی ریاست دانشگاه و رئیس ستاد شاهد دانشگاه انتخاب می‌شد.
اولین مدیرکل منصوب اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه «آقای دکتر قاسم عموعابدینی» بود که تشکیلات و سازماندهی اداره کل و دفاتر آن در دانشکده‌های دانشگاه مرهون تلاش‌های صورت گرفته در زمان تصدی ایشان بوده است. در سال 1390 با توجه به ادغام دفتر سرپرستی امور کارکنان و اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگر با اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر نام اداره کل به اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر تغییر یافت.
این اداره کل در حال حاضر دارای 17 دفتر سرپرستی در دانشکده‌ها و پردیس‌ها و 3 واحد در زیر‌مجموعه اداری خود می‌باشد.
واحدهای اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر:
- (حوزه مدیریت)
- (اداره امور کارکنان و اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگر)
- (اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر)

دفتر شاهد و ایثارگر دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران:
این دفتر از سال 1374 آغاز به کار کرده است و در حال حاضر این دفتر120 دانشجوی شاهد و ایثارگر مشغول به تحصیل را تحت پوشش خود دارد.

مدیر دفتر شاهد و ایثارگر: 
در حال حاضر سرکار خانم «دکتر فاطمه نصرتی» مدیریت دفتر شاهد و ایثارگر دانشکده را بر عهده دارند.

کارشناس:
در حال حاضر این دفتر کارشناس رسمی ندارد و سرکار خانم «طیبه فلاح» مسئولیت این بخش را برعهده دارند.

همکاران دفتر:
در حال حاضر سرکار خانم «کوثر یاوری» با دفتر همکاری دارند.

مکان و ساعات حضور:
مکان دفتر: طبقه همکف و ضلع جنوب غربی اتاق 128 (روبروی اتاق دانشجویان دکتری) است
زمان‌های پاسخ‌گویی حضوری‌: روزهای زوج و فرد ( 9 صبح تا 17 بعدازظهر)
زمان‌های پاسخ‌گویی تلفنی: روزهای زوج در بازه زمانی ( ساعت 9 تا 11)
شماره‌های تماس: مستقیم 88259419 و داخلی 61117533
لطفا در صورت بسته بودن درب دفتر به اتاق 235 مراجعه نمایید.

* شایان ذکر است اتاق جانبازان آماده پذیرایی از دانشجویان جانباز عزیز در زمان‌های فراغت بین کلاس‌های درسی می‌باشد.