اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 94 از 94 نتیجه
از 2
 
پروین سازگارا

پروین سازگارا (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدحسین سجادی بافقی

سیدحسین سجادی بافقی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نرگس سادات سجادیه

نرگس سادات سجادیه 

استادیار
شماره تماس: 61117567
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

زهره سرمدتهرانی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه شاهمرادی

سمیه شاهمرادی 

استادیار
شماره تماس: 61117406
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بهنوش شیخ الاسلامی (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا شرفی جم

محمدرضا شرفی جم 

دانشیار
شماره تماس: 61117566
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن شکوهی یکتا

محسن شکوهی یکتا 

استاد
شماره تماس: 61117452
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناهید صادقی

ناهید صادقی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کیوان صالحی

کیوان صالحی 

استادیار
شماره تماس: 61117472
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
سعید صفائی موحد

سعید صفائی موحد 

استادیار
شماره تماس: 61117581
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا طاهری فر

زهرا طاهری فر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرضیه عالی

مرضیه عالی 

استادیار
شماره تماس: 02161117482
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مریم عباسی سورتجانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
میترا عزتی

میترا عزتی 

استادیار
شماره تماس: 61117538
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

طاهره علومی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
باقر غباری بناب

باقر غباری بناب 

استاد
شماره تماس: 61117451
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود غلامعلی لواسانی

مسعود غلامعلی لواسانی 

دانشیار
شماره تماس: 61117405
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طیبه فردوسی

طیبه فردوسی 

استادیار
شماره تماس: 61117403
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
منیژه فیروزی

منیژه فیروزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سوگند قاسم زاده

سوگند قاسم زاده 

استادیار
شماره تماس: 61117420
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

قاسم قاضی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نیما قربانی

نیما قربانی 

استاد
شماره تماس: 61117479
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود قنادان

محمود قنادان (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علی محمد کاردان (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد رضا کرامتی

محمد رضا کرامتی 

دانشیار
شماره تماس: 61117408
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نوروزعلی کرمدوست

نوروزعلی کرمدوست (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

رضا کرمی نوری (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین کشاورز افشار

حسین کشاورز افشار 

استادیار
شماره تماس: 61117434
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

بیژن گیلانی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسین مختاری معمار (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یاسر مدنی

یاسر مدنی 

استادیار
شماره تماس: 61117450
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدعلی میرزابیگی

محمدعلی میرزابیگی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمحمد میرکمالی

سیدمحمد میرکمالی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 61117456
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی مقدم زاده

علی مقدم زاده 

استادیار
شماره تماس: 61117472
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمود منصور (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید مهربانی

وحید مهربانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوالقاسم نادری روشناوند

ابوالقاسم نادری روشناوند 

استاد
شماره تماس: 61117448
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه نارنجی ثانی

فاطمه نارنجی ثانی 

استادیار
شماره تماس: 61117435
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه نصرتی

فاطمه نصرتی 

استادیار
شماره تماس: 61117538
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا نقش

زهرا نقش 

استادیار
شماره تماس: 61117420
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اعظم نوفرستی

اعظم نوفرستی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مظفرالدین واعظی

مظفرالدین واعظی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 94 از 94 نتیجه
از 2