اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جواد پورکریمی

جواد پورکریمی

جواد پورکریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 61117405
اتاق: 315
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

علایق پژوهشی : توسعه منابع انسانی با تاکید بر توسعه اعضای هیات علمی (FD), آموزش سازمانی با تاکید بر CBT, روش شناسی تحقیق - کمی و کیفی, آمار کاربردی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش های تحقیق در مدیریت آموزشی 5105238 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) 1397/04/09 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396
روش های پژوهشی در مدیریت 5105247 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
کار عملی مدیریت در سازمان ها 5105189 2 02 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی 5105260 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت 5105253 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 21 - 25 از 25 نتیجه
از 2
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه