اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مرضیه عالی

مرضیه عالی

مرضیه عالی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02161117482
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ایوب داودی تحلیل معنای کنشگری معلم در مقالات مجله رشد معلم در سالهای 96-1390 (مبتنی بر رویکردتحلیل گفتمان انتقادی فر کلاف ) کارشناسی ارشد
صالحه حسینی تحلیل گفتمان فعالیتهای پژوهش محور در اسناد مدارس سما کارشناسی ارشد
محمد روان بخش خود پیروی اخلاقی از منظر اخلاق اصالت چارلز تیلور و تبیین ملاحظات آن در تربیت کارشناسی ارشد
معصومه ابراهیمی بررسی نسبت مبانی معرفت شناسی پیاژه با روش های تدریس فعال در مقطع ابتدایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
محمد رضا تقی زاده شیرازی جهانی شدن و آموزش و پرورش: بررسی مؤلفه های بنیادین جهانی شدن در سند تحول آموزش و پرورش ایران با تأکید بر فرآیند بومیسازی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/24
ایوب داودی تحلیل معنای کنشگری معلم در مقالات مجله رشد معلم در سالهای 96-1390 مبتنی بر رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
محمد روان بخش Autonomy in Taylor's ethics of authenticity and their implications for education کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
فاطمه رودکی The Investigation of Philosophical Basis of Gardner's Multiple Intelligences Theory and its Implications on Creative thought training کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
سحر منصوری صورتبندی نقش های والدی خانواده برای تحقق کارکردهای مراقبتی- تربیتی با الهام از مبانی عدالت جنسیتی از منظر علامه طباطبایی و ارائه اصول راهنمای بازنمایی آن ها در کتب درسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
فائزه وحدانی بررسی تطبیقی مولفه های تربیت جنسی و مبانی انسان شناختی پشتیبان آن در اسناد بین المللی و اسناد آموزش و پرورش ایران» کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
معصومه ابراهیمی Epistemological faundations of Piaget and its relationship in active teaching methods in primary school کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
رضا عبداله زاده تحلیل تطبیقی محتوای کتاب جدید التالیف علوم و کتاب راهنمای معلم علوم پنجم ابتدایی بر مبنای سازه‌گرایی شناختی و ارائه راهکارها برای تدریس سازه گرایانه آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
نام درس
 
نمایش 21 - 34 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام 5103268 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران قبل و بعد از اسلام 5103268 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
جامعه شناسی آموزش و پرورش 5105051 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی تعلیم و تربیت (پیشرفته) 5102025 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی تعلیم و تربیت (پیشرفته) 5102025 2 24 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
جامعه شناسی تعلیم و تربیت (پیشرفته) 5102025 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
معرفت شناسی 5106137 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
منطق 5103294 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
منطق قدیم و جدید 5102013 2 24 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی آموزش و پرورش 5101080 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آموزه های تربیتی آیات قرآن 5103273 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
جامعه شناسی تعلیم و تربیت (پیشرفته) 5102025 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش های تحقیق فلسفی 5102054 3 24 هرهفته دو شنبه (14:00 - 17:00) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکتب های فلسفی و نظریه های تربیتی 5103270 2 02 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 21 - 34 از 34 نتیجه
از 2