اطلاعیه ها اطلاعیه ها

دانشجویان غیرایرانی دانشجویان غیرایرانی

قابل توجه کلیه دانشجویان غیر ایرانی کلیه دوره ها

دانشجویان غیرایرانی شاغل به تحصیل بورسیه/ غیر بورسیه دانشکده در اسرع وقت جهت ثبت نام و کد رهگیری به آدرس www.saorg.ir مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است در صورت عدم ثبت نام و نداشتن کد رهگیری ارائه خدمات کنسولی و آموزشی و رفاهی امکان پذیر نخواهد بود.

 

قابل توجه کلیه دانشجویان غیر ایرانی

موارد زیر جهت اخذ گواهی تمدید گذرنامه:

  • با داشتن یوزر (user)و پسورد (password) شخصی که از دانشگاه دریافت نموده اید وارد سامانه ems.ut.ac.ir شوید.
  •  از مسیر
  1. آموزش
  2. دانشجو
  3. درخواست ها
  4. صدور گواهی های تحصیلی و اشتغال به تحصیل
  5. درخواست جدید
  6. انتخاب نوع گواهی (ویژه امور کنسولی)
  7. کلیک گزینه ایجاد
  8. کلیک گزینه ارسال نشده

سپس برای پیگیری مسیر تا امضا گزینه مشاهده را کلیک نمایند. در نهایت پس از مشاهده امضا می توانند برای اخذ نامه به دبیرخانه معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.