اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید حسن زاده

سعید حسن زاده

سعید حسن زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117407
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : اختلالات رفتاری و ارتباطی کودک و نوجوان، نظریه ذهن

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمدصبور ابراهیمی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی کارکردی برکاهش پرخاشگریدانش آموزان کم توان هوشی دارای رفتارهای پرخاشگرانه کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/15
نریمان اسدی پور بررسی رشد مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان با آسیب شنوایی شاغل به تحصیل در مدارس ویژه و تلفیقی در دوره ابتدایی شهر اهواز دانلود 1392/11/08
مهدی امامقلی زاده بررسی توانایی تولید کلمه، تحلیل واجی و تمیز کلمهدر دانش آموزان نارساخوان و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/24
کورش امرایی تدوین و اثربخشی برنامهﯼ آموزش مهارت های اجتماعی خانواده- محور بر تعامل اجتماعی افراد بهره مند از کاشت حلزون شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
فاطمه براتی بررسی رابطه کارکردهای اجرائی با مهارتهای زبانی درکودکان کم‌توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
طیبه تازیکی بالاجلینی تدوین برنامه «درمان با استفاده از حیوانات» و بررسی اثربخشی آن بر نشانگان اختلال-های طیف اتیسم در کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
نسا ترابیان بررسی رابطه حافظه کوتاه مدت و میزان آگاهی واج شناختی با مهارت خواندن در دانش آموزان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
آذین تیرگری مقایسه مهارت های زبان شفاهی دانش آموزان با آسیب شنوایی عمیق در دو موقعیت آموزشی فراگیر و استثنایی کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/28
محمد تولائیان نقش تعدیل گر خود ارزشمندی در ارتباط بین امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
فرشته جوادی اثربخشی روش درمانی پاسخ محور بر کاهش نشانگان اتیسم کودک و استرس والدینی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
فاطمه حسین‌پور اثربخشی برنامه جامع تربیت شنوایی بر مهارت خواندن دانش‌آموزان نارساخوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سعید حفصی کردستان مقایسه حافظه فعال کلامی و غیرکلامی و کارکردهای اجرائی در دانش آموزان با آسیب های بینایی و شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/04
حمزه خادم بررسی اثربخشی برنامه یکپارچه سازی حسی بر تولید گفتار،ادراک شنوایی، دامنه توجه،رابطه والد- کودک و رابطه درمانگر-کودک در کودکان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/03
عرفانه خراطی بررسی دیدگاه گیری مفهومی، اخلاقی و هیجانی در نوجوانان با ناتوانی هوشی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
منوره دری جانی اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کاهش نشانه‌های برونی شده دردانش آموزان با مشکلات رفتاری 6 تا 12 سال کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/01
محبوبه درگاهی ارزیابی برنامه توانبخشی گروهی شر مبتنی بر مدل پردازش حسی دان و اثربخشی آن بر کاهش نشانگان خودماندگی در کودکان خودمانده با کارکرد بالا دکتری دانلود 1393/06/31
دینا دشتی بررسی اثربخشی آموزش رویکرد رفتار کلامی خانواده محور بر کاهش نشانگان درخودماندگی و افزایش تعامل والد-کودک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
میترا رجب بلوکات بررسی نیمرخ شناختی کودکان ناشنوای پیش¬زبانی با تجربه کاشت حلزون در گروه¬های سنی مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/04
افسانه رحیمی بررسی تنیدگی والدینی در والدین کودکان با آسیب شنوایی، آسیب بینایی و آهسته‏گام کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/06
سـعیـد رضایـی طراحی برنامه آموزش شناخت اجتماعی با تاکید بر نظریه ذهن و بررسی اثربخشی آن بر کارکرد اجتماعی کودکان درخود مانده (اتیستیک) با عملکرد بالا دکتری دانلود 1392/03/28
رحیمه روح پرور تبیین صوت شناختی همخوان های انفجاری دهانی آغاز کلمه درتولید گفتار کودکان ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده و شنوا:زمان شروع واک و فرکانس پایه آغازه هجا دکتری دانلود 1389/04/27
رویا شجاعی بررسی مهارت های بینایی-حرکتی در دانش آموزان سن دبستانی افت شنوایی عمیق وعادی کارشناسی ارشد دانلود 1391/02/10
عباس شیخ محمدی اثربخشی برنامه ی آموزشی مبتنی بر کفایت اجتماعی در افزایش مهارت¬ و سازگاری اجتماعی دانش¬آموزان با ناتوانی‌های یادگیری کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/07
گلایول شریفی ارزیابی برنامه درسی ریاضیات پایه ششم ابتدایی دانش آموزان کم توان ذهنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/07
صبا صمدزاده بررسی اثربخشی بازی های حرکتی گروهی بر مهارت های اجتماعی کودکان ناشنوای کاشت حلزون شده 3 تا 7 سال کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/31
سهیلا طالبی بررسی رابطه ی حافظه ی فعال و کوتاه مدت با ادراک شنیداری و وضوح کلامی کودکان کاشت حلزون شده¬ی دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/02/25
مریم طبیب The profiles of receptive, intermediate and, expressive language in children with Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder and normal peers: a comparative study کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/30
فاطمه طهرانیان بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس استرس والدینی بری و جونز در والدین کودکان ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
فاطمه عباسی نسب اثربخشی درمان مبتنی بر حضور فعال و پویا بر سلامت روان مادران دارای کودک با نشانگان داون دکتری دانلود 1392/10/24
سارا عزیزی بررسی رابطه مهارت های پیش کلامی با ادراک شنوایی و وضوح کلامی در کودکان کاشت حلزون شده پیش زبانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/11
زهرا عسگری سخا The Effectiveness of Sensory Integration on Auditory Perception, Speech Production and Parent-Child Interaction کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/19
ساجد یعقوب¬نژاد تدوین برنامه آموزش شناخت اجتماعی برپایه نظریه ذهن و اثربخشی آن بر رشد اجتماعی وتوانایی دیدگاه گیری نوجوانان آهسته گام با نشانگان داون کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
مریم علیزاده تاثیر آموزش یکپارچه سازی شنیداری بر کاهش نشانگان خودماندگی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/09
پریسا غلامی بررسی رابطه ی عملکرد حافظه ی فعال دیداری– فضایی و مهارت های حرکتی دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/12
علی فراهانی تحلیل محتوای کارکردی کتابهای درسی ریاضی دوره ابتدایی دانش آموزان آهسته گام کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/07
سلماز فردافشاری اثر بخشی تکالیف آگاهی واج شناختی بر ادراک شنوایی و وضوح کلامی کودکان ناشنوای پیش دبستانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/08
شیرین قشقایی بررسی رشد تولید آوا در کودکان ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده کارشناسی ارشد دانلود 1386
مهدیه کارگر The study of phonological awareness and fluency of speech on elementary students with and without stuttering کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/28
رویا کاوه روایی تشخیصی نسخه سوم نوین مقیاس توانایی¬های شناختی وودکاک- جانسون در دانش¬آموزان ناتوان یادگیری شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
علیرضا کریمی بررسی خودکارآمدی در خواهران و برادران نوجوان کودکان ناشنوا و آهسته‌گام کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/08
منصوره مجتهدزاده بررسی خطاهای به یادآوری حافظه کوتاه مدت درکودکان با آسیب شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
میترا مجذوبی The effect of metacognitive strategies training on reading comprehension in deaf students کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
اسماعیل محمدنژاد بررسی رضامندی زوجیت، سلامت روان و کیفیت زندگی در والدین کودکان عادی و استثنایی خویشاوند و غیرخویشاوند کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/01
مریم سادات میرطلایی اثر بخشی بازی درمانی با رویکرد فیلیال تراپی بر مهارت های اجتماعی، تعامل والد کودک و استرس والدینی مادران دارای کودک دیابتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/19
نرگس معزی بررسی خرابگوییهای کودک ناشنوای کاشت حلزون شنوایی شده در چارچوب واجشناسی خودواحد کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/03
حامد مغربی سینکی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی به مادران دارای فرزند با اختلال کاستی توجه و بیش‌فعالی بر تعامل والد-کودک، خودکارآمدی و استرس فرزندپروری و نشانگان این اختلال کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
پروانه مهدی نیا مقایسهء مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ناشنوا ی دارای والدین شنوا و والدین ناشنوا کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/08
مجتبی مهدوی The Effect of Hope Therapy on Enhancing Mental Health and Reducing Academic Burnout in Gifted High School Students at Risk for Academic Burnout کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/01
سیده فاطمه موسوی اثربخشی بازی درمانی خانواده محور بر کاهش اختلالات رفتاری فرزندان و بهبود رابطه والدین با ایشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/07
گیتا مولّلی آماده سازی و انطباق گفتار نشانه ای زبان فارسی و بررسی اثربخشی آن بر ادراک گفتار کودکان دبستانی با آسیب شنوایی دکتری دانلود 1388/08/12
فاطمه نیک خو طراحی برنامه جامع توانبخشی خانواده محور و بررسی اثربخشی آن بر رشد مهارت های ارتباطی و اجتماعی-هیجانی کودکان ناشنوا دکتری دانلود 1395/02/14
فاطمه نیک‌خو بررسی مقایسه‌ای درک خواندن دانش آموزان با آسیب شنوایی شاغل به تحصیل در مدارس استثنایی با همسالان عادی کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/20
زهرا نورآبادی بررسی اثربخشی آموزش مهارتها ی مقابله با تنیدگی والدینی بر تنیدگی مادران کودکان نا شنوا کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/14
وجیهه السادات هاشمی زاده بررسی تحلیلی و مقایسه ای حافظه دیداری دانش آموزان دختر سنین 11 تا 18 سال با آسیب شنوایی و بدون آسیب شنوایی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
دانیال همایون نیا بررسی مهارت های زبان دریافتی،واسطه ای وبیانی دانش آموزان نارساخوان و عادی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
صباح وطنی تاثیر برنامه مثبت‌نگری بر افزایش نشاط و کاهش باورهای غیر منطقی دانش‌آموزان نابینا کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/28
محمد ولی‌زاده راویزی بررسی نیازهای آموزشی مربیان دانش‌آموزان پیش دبستانی با آسیب‌شنوایی در سراسر کشور کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/18
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روان شناسی تحولی 1 5106173 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روان شناسی رشد نوجوانی 2 5101115 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فرآیندهای تحول روانی 5101182 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روان شناسی افراد با نیازهای ویژه 1 5106213 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
توان بخشی کودکان با نیازهای ویژه 5106215 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روان شناسی و توان بخشی افراد ناشنوا 5101503 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
روان شناسی مرضی کودک 5101127 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
اختلال های عاطفی و رفتاری 5110002 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
روان شناسی تحولی 1 5106173 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فرآیندهای تحول روانی 5101182 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
روان شناسی و توان بخشی افراد ناشنوا 5101503 2 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نمایش 11 نتیجه
از 1