اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدعلی نقی خرازی

سیدعلی نقی خرازی

سیدعلی نقی خرازی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 61117459
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : فناوری اطلاعات و مدیریت آموزشی نگرش سیستمی و آموزش و پرورش مدیریت آموزش مجازی نظریه های جدید سازمان و مدیریت روان شناسی مدیریت علوم شناختی و مدیریت آموزشی

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
معصومه اکبری بررسی رابطه سبک رهبری تحول آفرین مدیران با رفتار شهروندی سازمانی معلمان مدارس مقطع متوسطه شهرستان شهریار در سال تحصیلی 89-1388 کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
مجتبی بلیده نیازسنجی آموزشی سواد فناوری اطلاعات و ارتباطات معلمان مدارس هوشمند مقطع ابتدایی شهر تهران و تدوین برنامه آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
فاطمه‌السادات شریعتمداری Designing an E-learning System for Educational Programs of Student’s School of Quran and Etrat at the University of Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/31
مریم عالی زاد ارزیابی کیفیت مدارس هوشمند منتخب شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
احسان فقیری کاریزی بررسی نظر دانشجویان درباره زمینه¬های موثر بر تقلب دانشجویان در امتحانات در دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/26
رضا قاسمی بررسی تطبیقی وضعیت برنامه آموزش برای همه در ایران و کشورهای منطقه در چهارچوب سند چشم انداز 1404 کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
فاطمه قره باغی بررسی رابطه عوامل تسهیل کننده یادگیری مشارکتی با موفقیت تحصیلی در پردیس های مجازی در دوره های کارشناسی ارشد مدیریت : مورد مطالعه مهر البرز کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/30
یاسمن مبین رهنی ارزیابی صلاحیتهای فراشناختی دانشجویان پردیس علوم رفتاری دانشگاه تهران و پیشنهاد دوره آموزشی جهت ارتقاء آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/12
علیه متاجی عوامل مرتبط با انتقال آموزش به محیط کار در بین کارکنان شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/15
الهام مجیدی "بررسی رابطه سرمایه اجتماعی ویادگیری سازمانی ازنظر اساتید دانشگاه جامع علمی کاربردی گلدشت" کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
شیرکوه محمدی Designing an intelligent LMS (Learning Management System) Model responsive to cultural diversity in the Mehr Alborz higher education institute دکتری دانلود 1396/06/25
معصومه نجفی طراحی الگوئی برای ارزیابی موسسه‌های آموزش عالی غیر دولتی– غیر انتفاعی دکتری دانلود 1393/09/16
حمید نصیری مقایسه عملکرد دبیرستانهای دولتی و غیردولتی منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
فاطمه نوده بررسی رابطه بین میزان استفاده از تسهیلات استعداد درخشان با موفقیت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی در پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/24
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی 5105175 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
فناوری اطلاعات در مدیریت آموزشی 5105262 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 2 5105236 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
تئوریهای سازمانی مدیریت 5105272 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 13:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی 5105175 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فناوری اطلاعات در مدیریت آموزشی 5105262 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1 5105249 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2 5105236 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1