اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد جوادی پور

محمد جوادی پور

محمد جوادی پور    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117581
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی : مطالعات برنامه درسی، آموزش و تدریس برنامه درسی تربیت بدنی، مدیریت استراتژیک

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آمنه اله دادی "رابطه مهارت¬های مطالعه و سبک¬های یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه تهران سال 1391" کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
مصطفی باقریان¬فر بررسی و تبیین وضعیت موجود آموزش معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد بر اساس مدل Swot و ارائه استراتژی ها و برنامه های آینده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/22
مصطفی بختیاری بررسی نسبت تصورات اولیه ی دینی دانش آموزان مقطع ابتدایی و مفاهیم ارائه شده در کتاب هدیه های آسمانی و نقد رویکرد آن بر اساس رویکرد مطلوب تربیت دینی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
علیرضا براتی توانمندسازی روانشناختی معلمان پایه اول ابتدایی منطقه صیدون با کوچینگ آموزشی و اثر آن بر عملکرد شغلی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
ناهید پاکروان بررسی رابطه بهزیستی روانی با صلاحیت حرفه ای معلمان مقطع متوسطه منطقه 15 تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/29
الهام تقی آبادی Comparing Mathematics Teaching Methods based on TIMSS 2011 results between high-ranked and low-ranked countries of international average کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/11
اسداله چراغی مزید Educational Needs Assessment of Assistant Directors of Junior High Schools of Kaboodrahang City Based on DACUM Model کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
محمود رستمی بررسی میزان آشنایی معلمان مقطع اول دبیرستان با سواد برنامه درسی و کاربرد آن در تدریس دانش آموزان شهرستان آستانه اشرفیه در سال تحصیلی 94 - 1393 کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/23
کوروش رضاییان Investigate the relationship Participation in action research with Professional development of teachers of the Second high school in Carpool-e Zahab city 2016-2017 کارشناسی ارشد دانلود 96/06/27
محسن زراعتی آسیب شناسی درس تربیت بدنی در مدارس پسرانه دوره اول متوسطه شهرستان بهارستان کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/05
فاطمه شیروانی نیا Evhaluation the Function of Smart schools in Jahrom City in regards of the managers and and teacher of high school the second period in summer 1394-1395 کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/06
محمدرضا شوقی بررسی میزان اثر بخشی دوره‌های آموزش کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس مدل انتقال یادگیری هالتون کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
شیوا گوران Investigating teachers reactions to changes in the evaluation system of educational achievement in primary schools کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
خلیل مقصودی سرتشنیزی مقایسه برنامه درسی رسمی، تجربه شده و پنهان درس تربیت بدنی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهرکرد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
علی نجاری آرانی نیازسنجی آموزشی مشاوران شهرستان کاشان درسال تحصیلی 92-91 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نیازسنجی آموزشی 5103345 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/23 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی آموزش بزرگسالان و مداوم 5103201 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 17:00) 1397/11/01 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 5103240 2 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/22 (13:00 - 15:00) ترم اول 1397
سمینار برنامه ریزی درسی و آموزشی 5103113 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نظریه های یادگیری و روش های تدریس 5103165 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
روش های تدریس و کاربرد فناوری های نوین در آموزش 5103119 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کارورزیها و پروژه های فردی 5103126 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اصول و روشهای آموزش و تدریس بزرگسالان 5103200 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
برنامه ریزی آموزش بزرگسالان و مداوم 5103201 3 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1396/11/01 (15:00 - 18:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 5103240 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی درسی متوسطه 5103045 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار برنامه ریزی درسی و آموزشی 5103113 2 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/11/03 (13:00 - 15:00) ترم اول 1396
نظریه های یادگیری و روش های تدریس 5103165 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1