اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس رحیمی نژاد

عباس رحیمی نژاد

عباس رحیمی نژاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61117477
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق پژوهشی :  شخصیت ، هویت ، روانشناسی دین

تحصیلاتفعالیت های اجراییمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمزه احمدیان بررسی رابطه ابعاد شخصیت و منزلت های هویتی من کارشناسی ارشد دانلود 1384
شیدا آذری تعیین و مقایسه اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری کوتاه مدت با درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن برمشکلات روان شناختی و میزان پرخوری افراد مبتلا به اختلال پرخوری کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
قدرت ایمانی زاده شناسایی منزلت های هویت بر حسب ابعاد شخصیت و رابطه آن با سلامت روانی: مقایسه نوجوانان روستایی و شهری کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/30
مجید اینانلو شویکلو مقایسه حساسیت اضطرابی ، نوروز گرایی، استرس و سبکهای مقابله در بیماران دارای نشانگان روده تحریک پذیر و افراد عادی در استان قزوین کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
جواد یاوری The relationship of personality dimensions and attitude of trial judges towards defendants with judicial decision making in theft cases دکتری دانلود 1396/06/15
فرزانه بادینلو رابطه سبک های دلبستگی با ابعاد کمال گرایی مثبت ومنفی کارشناسی ارشد دانلود 1388/05/08
فاطمه بسطامی بررسی روایی و اعتبار مقیاس کوتاه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی(WHOQOL-BREF ) وارزیابی روایی افزایشی آن دکتری دانلود 1387/11/07
مریم پاینده بررسی پیش بین علایم بیماری واحساس سرزندگی بر اساس فرآیندهای خودشناختی و رفتارهای سلامت کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/16
مجید جامه بزرگی رابطه ابعاد هویت، منزلتهای هویت تحصیلی و متغیرهای جمعیت شناختی باسازگاری تحصیلی دانشجویان سال اول کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/15
میترا چشمه نوشی بررسی اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و صمیمیت اجتماعی دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
ریحانه یحیایی رابطه پنج عامل شخصیت با معنای زندگی، بحران معنا و منابع معنای زندگی در دانشجویان ایرانی و خارجی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
روح اله حدادی بررسی تأثیر آموزش گروهی کنترل تکانه بر کاهش تکانشگری، ولع مصرف، و شدت اعتیاد بیماران مصرف کننده کراک تدخینی کارشناسی ارشد دانلود 1389/04/13
مخمد مهدی حسینی بررسی نحوه سازمان یافتگی هویت مذهبی و مدرن و رابطه آن با بهزیستی در نسل جوان مذهبی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/23
مهدی رحمانی بررسی تحولی ابعاد هویت و هویت تحصیلی و رابطه آن ها با سلامت روان در دانش آموزان دبیرستانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
محبوبه رحیمی جعفری بررسی رابطه سبک های هویت با بهزیستی فضیلت طلبانه و لذت گرایانه با نقش واسطه ای هویت دینی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
فاطمه رضوی evalution and comparison of space communicatin and cognitive ability in creative and non creative adolecents 13 to 15 years taking in to account gender as moderating variable کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
زینب زارعی نژاد بررسی رابطه بین سطح تحول من و سبک های دفاعی با رضایت زناشویی در دبیران شهرستان ساوجبلاغ کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
محسن زالی زاده بررسی رابطه سبکهای هویت و معنای زندگی با نقش واسطه ای هویت دینی، تعهد و هدف زندگی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/29
امین زفیعی پور مقایسه اثربخشی روش‌های درمانگری بیوفیدبک و کگل در درمان بی‌اختیاری ادراری فوریتی و ارتقاء کیفیت زندگی زنان دکتری دانلود 1394/04/23
سید مصطفی سالاری بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین در بهبود سبک های والدگری و کاهش رفتار های برون ریزانه دانش آموزان 10 تا 12 ساله شهرستان یزد کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
سولماز سعیدی حقی رابطه کارکرد‌ خانواده و منزلت‌های هویت من دانشجویان با مهارت‌های زندگی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/21
همایون شاهمرادی بررسی نقش تعدیل‌کنندگی سبک‌های دلبستگی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
رزا شفیعی نقش واسطه ای استحکام من در رابطه بین کنش وری خانواده و سبک های هویت کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
سپیده صالحی بررسی عوامل روانی پیش بینی کننده موفقیت در کاهش وزن زنان چاق کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/06
سپیده صالحی بررسی عوامل روانی پیش‌بینی‌کننده موفقیت در کاهش وزن زنان چاق کارشناسی ارشد دانلود 1390/04/06
زینب طاهری بررسی رابطه جهت گیری دینی و سلامت روان با نقش تعدیل کننده فردگرایی-جمع گرایی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/08
سودابه عاشری بررسی رابطه سن وتحصیلات والدین وپایگاه اقتصادی با سطوح تحول من در دانش آموزان دختر 10تا13ساله کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
بتول عقلمند ورنیاب بررسی رابطه منابع معنای زندگی با انواع بهزیستی با توجه به نقش متغیر تعدیل گر تعهد سازمانی و رضایت شغلی در معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
سمیه غلامی جلیسه نقش جهت گیری مذهبی والدین در سبک های فرزند پروری و خشونت خانوادگی کارشناسی ارشد دانلود 1386
لادن فتی تعیین و مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت با درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر مشکلات روان شناختی و میزان پرخوری افراد مبتلا به اختلال پر خوری کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/05
نعیمه قمیان Internet addiction in 20 To 40 users, the role of identity styles, commitment and early maladaptive schemas کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
علی قیومی بررسی رابطه دلبستگی به والدین، دلبستگی به خدا و هوش‌معنوی با بهزیستی روانشناختی، هیجانی و اجتماعی در دانش آموزان تیزهوش کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
کیومرث کریمی بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و ابعاد شخصیت کارشناسی ارشد 1384
زهرا کیهانی فیض رابطه ادراک نوجوانان از تعارض بین والدین وراهبردهای حل تعارض با والدین با مشکلات رفتاری آنها کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/11
کیومرث گراوندی رابطه استرس شغلی و ابعاد شخصیت با سلامت روانی پرستاران کارشناسی ارشد دانلود 1385
زهرا گله بررسی ساختارعاملی کارکرد هویت من و رابطه ی آن با ابعاد هویت و انواع بهزیستی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/17
سعیده لرستانی بررسی رابطه هویت بین فردی و عقیدتی با بهزیستی هیجانی روانی و اجتماعی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1394/03/12
امید محمدی بررسی اکتشافی پیش بینی سلامت روان براساس هدف درزندگی ،سبک هویت وهویت تحصیلی دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
جمشید محمدی «نقش علائم اختلالات روانی و رضایت از زندگی والدین در تبیین اختلالات روانی دانش آموزان» کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/20
مهدی مرادی The relationship between parental perception with religious beliefs: کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
یدالله مهری بررسی رابطه ارضا نیازهای بنیادین روان¬شناختی، خودشناسی انسجامی، بهوشیاری، شفقت خود، خود¬مهارگری و شاخص¬های سلامت روان (اضطراب، افسردگی و فشار روانی) با عملکرد شغلی معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
فائزه موفق مقایسه رابطه هوش شناختی و عاطفی با ارتکاب جرم در زنان مجرم و غیر مجرم شهرستان سبزوار کارشناسی ارشد دانلود 1386
بهروز ناظمی پور بررسی رابطه سبک های هویت ومنزلت های هویت تحصیلی با سازگاری دانش آموزان : بررسی نقش واسطه ای تعهد کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/13
داوود هزاره ای بررسی خصیصه های روانسنجی پرسشنامه غربالگری غیر مستقیم سوء مصرف مواد نسخه سوم (3-sassi ) در دانشجویان افغانستان کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/08
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مباحث اساسی در روانشناسی 1 5106132 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شخصیت مفاهیم و پژوهش ها 5106154 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
پژوهش(عملی-انفرادی) در روانشناسی 5106217 3 05 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1397
نظریه های شخصیت 5106066 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
مباحث اساسی در روان شناسی 2 5106138 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
پژوهش عملی 1 5106026 2 04 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم دوم 1396
روانشناسی شخصیت 5101372 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق 5106017 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مباحث اساسی در روانشناسی 1 5106132 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
پژوهش عملی 1 5106026 2 07 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
پژوهش عملی 2 5106025 2 07 هرهفته پنج شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1396
روان شناسی شخصیت 5105204 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نظریه های شخصیت 5106066 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 13 نتیجه
از 1