اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس بازرگان هرندی

عباس بازرگان هرندی

عباس بازرگان هرندی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شکوفه باصری عنوان: بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی دبیران و مدیریت کلاس درس آنان در دبیرستان های دولتی دخترانه منطقه یک شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/20
طاهره بیگی بررسی وضعیت موجود آموزش و پرورش برای تحقق اهداف "آموزش برای همه" در شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/30
افشین پاآهو بررسی مشکلات یادگیری دانش آموزان در کلاس های چندپایه شهرستان پارساباد مغان به منظور پیشنهاد برنامه آموزش ضمن خدمت برای معلمان کلاس های چندپایه کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/20
احسان تعدادی بررسی میزان آمادگی میزان آمادگی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برای برگزاری دوره های یادگیری الکترونیکی (در چارچوب مدل TAM) و ارائه راهکار های تقویت آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/20
منصوره جمالی فر بررسی مقایسه ای آموزش مداوم برای توانمندسازی منابع انسانی در دانشکده های پزشکی و فنی دانشگاه تهران. کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/27
رسول حسینی طراحی الگوی سنجش قابلیت های کارآفرینی دانشگاهی دکتری دانلود 1390/07/07
انسیه رمضان پور بررسی رضایتمندی دانشجویان از سامانه ی مدیریت یادگیری الکترونیکی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه تهران و مؤسسه آموزش عالی مهر البرز کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/21
قاسم رمضان پور نرگسی ارائه الگوی مناسب کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری دکتری دانلود 1390/04/12
سکینه زاهدی دادوکلایی طراحی مدل توسعه حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی دکتری دانلود 1393/04/22
حمیدرضا یزدانی تدوین مدلی برای اندازه‎گیری زنجیره ارزش منابع انسانی در گروه صنعتی سایپا: کاربردی از پژوهش آمیخته دکتری دانلود 1391/11/25
هانیه شهسواری بررسی رابطه بین ویژگی های حرفه ای دبیران درس تاریخ، با میزان سواد تاریخی دانش آموزان پایه سوم رشته های علوم انسانی در دبیرستانهای(دخترانه) منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران. کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
مریم عالی زاد ارزیابی کیفیت مدارس هوشمند منتخب شهر تهران کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
امیر حسین عنایتی بیدگلی بررسی رابطه ی ویژگی های خانوادگی با تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 88-89 کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/13
رضا قاسمی بررسی تطبیقی وضعیت برنامه آموزش برای همه در ایران و کشورهای منطقه در چهارچوب سند چشم انداز 1404 کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
مسعود کبیری کاربرد سنجش شناختی تشخیصی به‌منظور تعیین مهارت‌های کسب شده علوم تجربی در دانش‌آموزان پایه تحصیلی هشتم ایران بر اساس داده‌های تیمز 2011 دکتری دانلود 1392/06/30
مریم محسن‌پور طراحی، ساخت و اعتباریابی آزمون شناختی تشخیصی سواد ریاضی در پایان دوره آموزش عمومی جهت تدوین الگوی ارتقای کیفیت آن دکتری دانلود 1393/07/26
امیرحسین مختاری بررسی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان و رابطه آن با ویژگیهای کارآفرینی آنان در موسسه آموزش عالی مهر البرز کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
فاطم نارنجی ثانی Designing the pattern of knowledge creation at universities, The Case :University of Tehran دکتری دانلود 1393/11/26
فروغ نظری بررسی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه ای مشاوران مدارس راهنمایی جهت تدوین برنامه آموزشی ضمن خدمت برای آنان در شهرستان بهارستان کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
مجید یوسفی افراشته ساخت و اعتباریابی آزمون سنجش دستاوردهای یادگیری دوره کارشناسی دکتری دانلود 1393/06/31
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای ارزیابی و سنجش 5101386 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 نتیجه