قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی وام دانشجویی

مدارک لازم جهت اخذ وام دانشجویی به شرح زیر می باشد:

1. تکمیل فرم مشخصات در سامانه گلستان
2. تکمیل در خواست وام در سامانه گلستان
3. اسکن تصویر کامل( شناسنامه ، کارت دانشجوئی، کارت ملی ) در سامانه گلستان. لازم به ذکر است دانشجویان روزانه که متاهل می باشند می بایست حتماً تصویر کامل شناسنام همسر و فرزند خود را نیز در سامانه اسکن نمایند.
4. ارائه سند تعهد محضری با ضامن معتبر ( کارمندی رسمی یا پیمانی یا بازنشسته دولت)
- گواهی کسر از حقوق ضامن در صورت امکان
- تصویر آخرین فیش حقوقی ضامن
- تصویر آخرین حکم کارگزینی استخدامی یا بازنشستگی ضامن( برای کارکنان دستگاه های نیروهای مسلح و......... الزامی نیست ، ولی ارائه گواهی معتبر از آخرین محل خدمت انان، جهت معرفی به صندوق رفاه الزامی است.
- تصویر آخرین فیش حقوقی
دانشجویان ورودی جدید به سایت گلستان مراجعه نموده و پس از بارگذاری اسکن تعهد محضری هرچه سریعتر اصل فرم تعهد محضری را به کارشناسان امور دانشجوئی سرکار خانم مرتضوی تحویل نمایید.
شایان ذکر است ضمانت بازنشستگان سایر دستگاهها به غیر از نیرو های مسلح فقط در صورت ارائه گواهی کسر از حقوق ضامن ، برای صندوق رفاه دانشجویان الزامی است.
توجه: تمامی گواهی های مذکور جهت دریافت وام باید صرفاً با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری صادرگردد درغیر اینصورت فاقد ارزش خواهد بود .
جهت تقسیط وام های دانشجوئی فارغ التحصیلان حداکثر 8 ماه پس از پایان فرصت دارید جهت تسویه حساب به امور دانشجوئی دانشکده مراجعه نمایند در غیر اینصورت باید کلی مبلغ بدهی به صورت یکجا به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز نمایند.


جدول زمانبندی وام های دانشجویی

***فرم - تعهد نامه محضری

 دانلود كنيد