جلسه معارفه با اعضای گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره


به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد ورودی 94 در رشته های روان شناسی تربیتی، مشاوره خانواده و مدرسه و دانشجویان دکتری روانشناسی می رساند جهت جلسه معارفه با اعضای گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره، روز دوشنبه مورخ 30/6/94 ساعت 12-11 در محل اتاق شورای دانشکده واقع در طبقه سوم حضور بهم رسانند.

برگزاری مراسم نکوداشت آقای دکتر خدایاری فرد


برای مشاهده عکس ها اینجا کلیک نمایید.

اطلاعیه شماره 12 (1394/02/19):

به اطلاع دانشجويان گروه روانشناسي تربيتي و مشاوره مي رساند روز دوشنبه 28/2/94 ساعت 2 بعدازظهر جشن پايان دوره تحصيلي دانشجويان كارشناسي مشاوره ورودي 90 در تالار كوثر مي باشد. خواهشمند است در صورت تمايل در جشن مذكور شركت فرماييد.

اطلاعیه شماره 11 (1394/02/01):

به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مي رساند كه ظرفيت راهنمايي خانمها دكتر الهه حجازي، دكتر منصوره حاج حسيني و آقاي دكتر خداياري فرد تكميل شده است. دانشجويان جهت راهنمايي پايان نامه مي توانند به آقايان دكتر اژه اي،‌ دكتر سجادي، دكتر مدني و خانم دكتر صادقي مراجعه نمايند.

اطلاعیه شماره 10 :

به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري مي رساند كه ظرفيت راهنمايي خانمها دكتر الهه حجازي، دكتر منصوره حاج حسيني تكميل شده است. دانشجويان جهت راهنمايي پايان نامه مي توانند به آقايان دكتر اژه اي،‌ دكتر خداياري فرد، دكتر سجادي، دكتر مدني و خانم دكتر صادقي مراجعه نمايند.

اطلاعیه شماره 9 :

به اطلاع دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري گروه روان شناسي تربيتي و مشاوره مي رساند شروع نيمسال دوم 94-93 از تاريخ 11/11/93 و زمان حذف و اضافه از تاريخ 18/11/93 الي 20/11/93 مي باشد.
همچنين مهلت دفاع نيمسال اول 94-93 براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري تا تاريخ 30/11/93 تعيين شده است.

اطلاعیه شماره 8 :

دانشجويان دكتري روان شناسي تربيتي موظفند گزارش كار پژوهشي رساله خود را حداقل دو بار در درس سمينار روان شناسي تربيتي ارائه كنند.

اطلاعیه شماره 7 :

دانشجويان محترم كارشناسي مشاوره ملزم به انتخاب و ارائه پيشنهاد پژوهشي (پروپزال) جهت درس پروه تحقيقاتي به گروه مي باشند، همچنين آنها مي توانند فعاليت پژوهشي خود را انفرادي يا مشاركتي انجام دهند. همچنين اسامي استادان درس پروژه تحقيقاتي و دانشجويان ورودي 90 در فايل پيوست مي باشد.

فایل : اسامی دانشجویان

اطلاعیه شماره 6 :

ضمن اعلام زمان ثبت نام نيمسال دوم 94-93 از 27 دي ماه لغايت 4 بهمن ماه، به اطلاع مي رساند دانشجويان محترم كارشناسي رشته مشاوره ورودي هاي 91 - 92 - 93 صرفاً از برنامه درسي ورودي خود مي توانند انتخاب واحد نمايند. بديهي است اخذ درس توسط دانشجو از ساير ورودي ها و گروهها منجر به حذف درس خواهد شد.

اطلاعیه شماره 5 :

تصویب بازنگری برنامه درسی دكتری روان شناسی تربیتی مورخ 31/1/93 و اجرای آن از سال تحصیلی 94-93

اطلاعیه شماره 4 :

دانشجویان دكتری روان شناسی تربیتی لازم است در زمان برگزاری امتحان جامع شفاهی، از پروپزال خود دفاع نمایند.

عنوان پایان نامه های دانشجویان ارشد و دکتری و تاریخ تصویب :

فایل : PDF

اطلاعیه شماره 3 :

دانشجویان دكتری كه عنوان رساله خود را انتخاب می كنند هر سه ماه یك بار گزارشی از فعالیت پژوهشی خود را باید به گروه اعلام نمایند.

اطلاعیه شماره 2 :

به اطلاع دانشجویان كارشناسی رشته مشاوره و راهنمایی می رساند در اسرع وقت نماینده ورودی خود را به گروه معرفی نمایند. همچنین مسئولین انجمن علمی مشاوره نیز به گروه مراجعه نمایند.

اطلاعیه شماره 1 :

به اطلاع دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری می رساند كه ظرفیت راهنمایی خانم دكتر الهه حجازی و آقای دكتر لواسانی تكمیل شده است. دانشجویان جهت راهنمایی پایان نامه می توانند به آقایان دكتر اژه ای،‌ دكتر خدایاری فرد، دكتر سجادی، دكتر مدنی و خانمها دكتر خلیلی و دكتر حاج حسینی مراجعه نمایند.