مراحل تسویه حساب

- مراجعه به اتاق114 اموردانشجوئی
- تکمیل فرم 12
- در صورت در یافت وام، پرداخت 10% آن و با دریافت فیش از امور دانشجوئی
- در صورت استفاده از خوابگاه تمام بدهی باید یکجا پرداخت شود.
- قابل توجه کلیه دانشجویان از تاریخ دفاع یا فارغ التحصیلی تنها 9 ماه فرصت جهت تسویه حساب دارید، در صورت گذشت 9 ماه صندوق رفاه جریمه و اقساط معوقه برایتان ثبت می کند که در هنگام تسویه حساب باید نقدا پرداخت گردد.
- قابل توجه دانشجویان ارشد و دکتری همراه داشتن مدرک تحصیلی یا گواهی موقت در صورت داشتن دفترچه اقساط از صندوق رفاه در تمام مقاطع قبلی اجباری می باشد.
- پس از پرداخت 10% بدهی جهت دریافت دفترچه اقساط بعد از یک هفته می توانید به صورت حضوری و یا مراجعه به سایت صندوق رفاه و پورتال دانشجوئی (bp.swf.ir) جهت پرداخت اقساط خود اقدام نماید.( در ضمن کلمه عبور و رمز شما کد ملی با خط تیره میباشد در صورت اشکال در ورود به پورتال با امور دانشجوئی(61117572) تماس گرفته شود.