قابل توجه دانشجويان متقاضي وام ويژه دكتري

زمان ثبت درخواست هاي وام ويژه دكتري در سامانه گلستان توسط دانشجويان از تاريخ 17/3/1396 لغايت 10/4/1396 مي باشد.
شيوه نامه جديد وام ويژه دكتري

آرشیو اطلاعیه ها