جدول زمانبندي احتمالی انتخاب دانشجوی نمونه در سال 95

راهنمای انتخاب دانشجوی نمونه

فرم های انتخاب دانشجوی نمونه

جدول زمانبندي وام در نیمسال اول 96-95

با عنايت به اعلام بنياد علوي، دانشجويان متقاضي وام بنياد علوي نيمسال اول مي‌توانند تا تاريخ ۱۲/۱۰ نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمايند.

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام

جدول زمانبندی وام دانشجویی

اطلاعيه مهم صندوق رفاه دانشجویان

قابل توجه دانش آموختگان محترم

دانشجويان با آسيب بينايي جهت استفاده از امكانات كتاب گويا به صورت آنلاين مي توانند با در داشتن كارت دانشجويي به كتابخانه مركزي مراجعه نموده و با دريافت كدكاربري و گذر واژه از اين امكانات بهره مند گردند.

وام دانشجویان غیر ایرانی

ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیر ایرانی

دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری روزانه

جهت تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز در اسرع وقت به امور دانشجوئی اتاق 114 مراجعه نمایند. زمان ثبت وام ازتاریخ 94/02/13 لغایت 94/03/02 می باشد

اطلاعیه شماره8 :قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وامهای مختلف - 1393

"امکان ثبت درخواست انواع وام شهریه در سامانه گلستان از تاریخ 13/11/93 لغایت24/11/93 و انواع وام تحصیلی از تاریخ 13/11/93 به مدت محدود برقرار است."
قابل ذکر است که در سایت های گلستان ، خوابگاه و تغذیه اطلاع رسانی در این خصوص صورت گرفته است.

اطلاعیه شماره7 :قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وامهای مختلف - 1393 <

بدینوسیله به اطلاع می رساند که از این ترم کلیه درخواست های وام دانشجویان و سند تعهد محضری توسط خود دانشجو ثبت سیستم گلستان می گردد.خواهشمند است به هنگام ثبت موارد خواسته شده دقت لازم صورت گیرد. در غیر این صورت هر گونه اشتباهی متوجه خود دانشجو می باشد.

ثبت تقاضاهای وام های تحصیلی و شهریه در سامانه گلستان توسط دانشجویان 28 دی لغایت 10 بهمن 1393

ثبت تقاضاهای وام های ضروری – مسکن – ودیعه مسکن- زیارت عتبات عالیات عراق و حج عمره در سامانه گلستان توسط دانشجویان 28 دی لغایت 18 اسفند 1393

جدول زمانبندی وام نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94

اطلاعیه شماره 5: جدول زمانبندی وام نیمسال اول 94-93

انواع وام های تحصیلی......................................................................از تاریخ 06/22 لغایت 93/7/18
(شامل تحصیلی عادی- ممتاز و نمونه- معلول و دانش هسته ای)
انواع وام های شهریه......................................................................از تاریخ 06/22 لغایت 93/08/02
(اعم از عادی – دانش هسته ای )
ودیعه مسکن متاهلین......................................................................از تاریخ 06/22 لغایت 93/07/25
انواع وام های مسکن (شامل مسکن عادی و دانش هسته ای)
انواع وام های ضروری ......................................................................از تاریخ 06/22 لغایت 93/10/14
کتب تخصصی – ممتاز و نمونه – معلول – مبتکر – قهرمان ورزشی – حوادث غیر مترقبه – موارد خاص – دانش هسته ای خرید لوازم دانشجویان کم بینا و نابینا)
وام های ازدواج – حج ......................................................................از تاریخ 06/22 لغایت 93/10/14
زیارت عتبات – ودیعه مسکن نخبگان و ودیعه مسکن دانشجویان غیر ایرانیاطلاعیه شماره 4: قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وامهای مختلف

کلیه دانشجویان متقاضی وام های مختلف که درخواست خود را در سیستم وارد نموده اند جهت اطمینان از ثبت وام مورد تقاضا به سایت آموزشی گلستان قسمت وام دانشجویی مراجعه نمایند و چنانچه با عدم تایید مواجه گردیدند حتما به توضیح مدیریت توجه فرمایند در غیر این صورت عدم تعلق وام متوجه خود دانشجو خواهد بود.دانشجویانی که از طریق الکترونیکی ثبت درخواست ننموده اند از دریافت وام محروم خواهند بود.
خواهشمند است پس از ثبت سند تعهد محضری و اسکن آن در سیستم گلستان در اسرع وقت اصل سند تعهد محضری را به امور دانشجویی جهت ارسال به صندوق رفاه تحویل فرمایید.

اطلاعیه شماره 3: قابل توجه دانشجویان شاهد – جانباز و فرزند جانباز

به علت پرداخت شهریه دانشجویان شاهد – جانباز و فرزند جانباز از طرف بنیاد شهید و ایثارگران این عزیزان نمی توانند از وام شهریه استفاده نمایند.

اطلاعیه شماره2 :قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وامهای مختلف - 1392

بدینوسیله به اطلاع می رساند که از این ترم کلیه درخواست های وام دانشجویان و سند تعهد محضری توسط خود دانشجو ثبت سیستم گلستان می گردد.خواهشمند است به هنگام ثبت موارد خواسته شده دقت لازم صورت گیرد. در غیر این صورت هر گونه اشتباهی متوجه خود دانشجو می باشد.

ثبت تقاضاهای وام های تحصیلی و شهریه در سامانه گلستان توسط دانشجویان 12 بهمن لغایت 29 بهمن

ثبت تقاضاهای وام های ضروری – مسکن – ودیعه مسکن- زیارت عتبات عالیات عراق و حج عمره در سامانه گلستان توسط دانشجویان 12 بهمن لغایت 18 بهمن

اطلاعیه شماره1: قابل توجه دانشجویان محترم دوره مجازی متقاضی وام

در صورت تامین اعتبار وام شهریه به دانشجویان داده خواهد شد.