نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
  خانم : میترا نمکی
سمت : مسئول دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی شماره تماس : 61117554_61117526
دورنگار :88249749
رایانامه: moavenat.daneshjoee@gmail.com
اتاق :113 طبقه اول شمالی
امور مربوط به دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی
آقای محمد شیری
سمت : سرپرست امور فرهنگی و دانشجویی
شماره تماس : 61117572
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : 114 طبقه اول شمالی
نظارت بر: فعالیت های انجمن های علمی، تشکلهای دانشجویی، کانون های فرهنگی و امور تربیت بدنی
نظارت بر: سلف سرویس، وام (صندوق رفاه و قرض الحسنه باقرالعلوم)، بیمه، خوابگاه، و پرداخت کار دانشجویی
آقای سيد جواد حسيني عالي
سمت : كارشناس امور دانشجويي و فرهنگي
شماره تماس : 61117494
دورنگار :
رايانامه: sjhosseini@ut.ac.ir
اتاق : 112 طبقه اول شمالی
امور وام دانشجويان مجازي-امور تسويه وام وتغذيه دانشجويان مجازي
مدير سالن اجتماعات (تالار كوثر) و زمين چمن فوتبال دانشكده
  خانم مژگان مرتضوی
سمت : کارشناس امور وام ها
شماره تماس : 61117549
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : 114 طبقه اول شمالی

- امور وام وتسهیلات رفاهی دانشجویان
آقای علی زوی کلاتی
سمت : اتوماسیون تغذیه
شماره تماس :61117439
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : 123 طبقه اول شمالی
ناظر بر سلف سرویس
  آقای کیوان رستمی
سمت : امور تربیت بدنی
شماره تماس :61117417
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : 123 طبقه اول شمالی
- امور تربیت بدنی دانشجویان، کارکنان و اعضاء هیات علمی
  خانم معصومه داستانی
سمت : کارشناس امور فرهنگی
شماره تماس :61117400
دورنگار :
رایانامه :
اتاق : 112 طبقه اول شمالی
نظارت بر: فعالیت های انجمن های علمی، تشکلهای دانشجویی، کانون های فرهنگی