معاون : آقای دکتر مسعود غلامعلی لواسانی
مسئول دفتر : خانم نمکی
تلفن : 61117554
دورنگار : 88259382 - 88249749
شماره : اتاق 111
رایانامه معاونت :

معرفی معاونت دانشجویی و فرهنگی:


اين واحد مسئوليت هماهنگي تمامي فعاليتهاي وابسته به حوزه دانشجويي و تشکلها ، شوراي صنفي و .. را عهده دار است. که با برگزاري مسابقه ها ، همايشها ، جلسات ، پخش فيلم، اردو، و هماهنگي خدمات رفاهي دانشجويان به فعاليت مي پردازد.
 • این این معاونت در دو شاخه اصلی فعالیت دارد
 • الف : حوزه دانشجویی

 • هماهنگی جهت اسکان دانشجویان در خوابگاههای دانشجویی متاهلی
 • امور تغذیه : پیگیریهای مربوط به تهیه مواد اولیه و پخت و پز در سلف سرویس دانشکده و ارائه غذا جهت وعده ناهار دانشجویان ، کارمندان و هیئت علمی
 • بیمه دانشجویی
 • امور وام : شامل ثبت درخواست و مکاتبات و اختصاص وامهای مختلف دانشجویی از طریق صندوق رفاه دانشجویان
 • امور تسویه حساب : پی گیری موارد مربوط به تسویه حساب مالی دانشجویان فارغ التحصیل مقاطع مختلف از طریق دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان
 • ب : حوزه فرهنگی

 • هماهنگی فعالیت تشکلهای مجاز دانشجویی : شامل انجمن اسلامی ، بسیج دانشجویی ، شورای صنفی
 • هماهنگی فعالیت انجمنهای علمی دانشجویی : در حال حاضر 5 انجمن علمی دانشجویی در رشته های روانشناسی بالینی ، مدیریت آموزشی ، تکنولوژی آموزشی ، روانشناسی کودکان استثنایی و مشاوره فعالیت دارند .
 • امورتربیت بدنی : مدیریت اماکن ورزشی و برنامه ریزی جهت انجام مسابقات ورزشی توسط کارشناسان تربیت بدنی ، دیگر فعالیت حوزه فرهنگی است .
 • نظارت و پشتیبانی اجرای مراسم فرهنگی با اتفاق نظر شورای فرهنگی دانشکده
 • سامانه های دانشجویی