بررسی ابعاد شناخت اجتماعی در اختلالات روانی


شناخت اجتماعی در معنای محدود آن عبارت است از توانایی بازنمایی اندیشه ها، باورها، گرایشها ، اهداف و احساسات دیگران در ذهن. توانایی ای که معمولا با اصطلاحاتی همچون نطریه ذهن، ذهنی سازی و ذهن خوانی توصیف می شود. این توانایی امکان درک و پیش بینی رفتار دیگران را فراهم می کند و به همین خاطر مبنایی است برای تنظیم رفتار در تعامل با دیگران. طی یکی دو دهه گذشته پژوهشهای متعددی برای توصیف نظری این نوع شناخت صورت گرفت و ابزارهایی نیز برای سنجش توانمندی و تفاوت افراد در نظریه ذهن طراحی شده است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این حوزه حایز اهمیت است این است که نقص در نظریه ذهن چه نقشی می تواند در توصیف و تبیین اختلالات روان شناختی ایجاد کند و اینکه اختلالات روان شناختی چه تاثیری بر شناخت اجتماعی دارند . بررسی این نقص در اختلالاتی نظیر اتیسم، اسکیزوفرنی، سایکوپتی، افسردگی و مانند آن کانون توجه بسیاری از محققان در سالهای اخیر بوده است. این مساله با توجه به اهمیتی که از کاربردی در حوزه های بالینی دارد یکی از مسائل مورد علاقه آزمایشگاه شناخت اجتماعی است و آزمایشگاه علاقه مند است مطالعاتی را در این زمینه و ذیل دو محور زیر انجام دهد:
1- ترجمه و آماده سازی ابزارهای موجود در زمینه نظریه ذهن
2- بررسی رابطه متقابل نظریه ذهن با انواع اختلالات روان شناختی

 

بازگشت به فهرست محورها