نام خانوادگی، سمت و تماس شرح وظایف
خانم اکرم السادات حسینی
سمت : مسئول دفتر معاونت پژوهشی دانشکده شماره تماس : 61117429
دورنگار :
رایانامه :
طبقه سوم - اتاق309
تایپ نامه های معاونت پژوهشی شامل: طرح های پژوهشی، نوع پنجم، پژوهانه، فرصت مطالعاتی، اعتبار ویژه، دعوتنامه امور مربوط به روابط بین الملل و طرح های كاربردی، برگزاری سخنرانی های علمی استادان، اطلاع رسانی بخشنامه ها و آیین نامه ها به اساتید محترم دانشكده و امور مربوط به بایگانی و، اطلاع رسانی بخشنامه ها به استادان، همکاری با کتابخانه دانشکده