مدیر گروه : آقای دکتر محمد رضا رضا زاده
مسئول امور آموزشی و دفتری گروه : خانم عراقی
دورنگار : 88281515
تلفن : 61117483 - شماره اتاق 140
رایانامه گروه :
معرفی گروه

اين گروه فعاليت خود را از سال 1344 شروع کرده است. هم اينک اين گروه در مقطع کارشناسي، گرايش روان شناسي باليني و کارشناسي ارشد، گرايش روان شناسي عمومي و بالینی ,  و مقطع دکتري، گرايش سلامت روان دانشجو مي پذيرد. دانش آموختگان در گرايش باليني مي توانند فعاليت هايي را در زمينه هاي تشخيص و درمان اختلالات رواني در مؤسسات عمومي و رواني و کلينيک هاي روانپزشکي و ساير مراکز مشابه عهده دار شوند و يا به عنوان روان شناس در مدارس راهنمايي و ابتدايي همکاري کنند؛ اگرچه در اغلب اين موارد روان شناسان که به عنوان عضوي از يک تيم روانپزشک، پرستار و مددکار اجتماعي کار خواهند کرد، مي توانند قسمت زيادي از مسؤوليت ها را به تنهايي بر عهده گيرند. اهم اين مسؤوليت ها عبارتند از: تشخيص ناهنجاري هاي رفتاري، درمان فردي و گروهي، مشاوره و راهنمايي و بازآموزي.
دانش آموختگان اين گروه مي توانند در مدارس، پرورشگاه ها، مؤسسات مخصوص آموزش و نگهداري افراد عقب مانده، مراکز اصلاح و تربيت و ندامتگاه ها، بيمارستان هاي عمومي و رواني، مراکز نگهداري بيماران و معلولان جسمي و رواني، مؤسسات توانبخشي، مراکز آموزشي و مراکز کودکان بزهکار فعاليت کنند.