همكار گرامی و استاد ارجمند
باسلام

احتراماً، به یاری خداوند و پس از پیگیریهای جدی انجام شده، به لطف الهی دانشكده موفق به اخذ مجوز انتشار سه نشریه با عناوین: مجله روانشناسی كودكان با نیازهای ویژه ، مجله فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت و مجله سلامت روانشناختی گردید. همان گونه كه استحضار دارید، این نشریات با محوریت گروههای محترم آموزشی راه اندازی و با یاری شما انتشار خواهد یافت. از آن جا كه رونق پژوهشی این نشریات نیز وابسته به همكاری شما عزیزان است، درخواست دارد تا با تهیه و تدوین مقالات، تیم تحریریه را یاری فرمایید. دفتر مجلات دانشكده، سركار خانم حق دوست، جهت ارائه توضیحات و با شماره 6111-7523 در خدمت شماست.

لطفا مقاله هاي خود را به آدرس ذيل ارسال نماييد:
a.haghdost@ut.ac.ir