خانه خورشید

خانه خورشید فعالیت خود را از بهمن ماه ۱۳۸۵ در محلۀ دروازه غار تهران آغاز کرد تا به‌عنوان اولین مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد زنان، در محله‌ای پر آسیب، مکانی برای ارائه خدمات درمانی حمایتی و بهداشتی به زنان باشد. هدف اصلی و مهم خانه خورشید کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی سوء‌ مصرف‌کنندگان مواد‌ مخدر و محرک و بیماری‌های ناشی از آن برای زنان مصرف‌کننده است. این جا مرکزی است که در آن برای بهبودی زنان مراجع تلاش شده، با آنان همدلی و همفکری می‌شود تا امید به آنان بازگردد و راه زندگی را در میان ناملایماتی که گاه در به‌وجود آمدن آنها نقشی نداشته‌اند‌، بیابند‌، بتوانند رشد کنند و در آینده با امید به پروردگار در کاهش آسیب‌ها و افزایش آگاهی در محله و جامعه نقشی داشته باشند. برنامه کاهش آسیب برای زنان مراجع و تلاش برای بازگشت آنان به جامعه و خانواده، فعالیت‌های خانه خورشید را به مرور وارد حوزه‌های حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی نیز کرده است.

به منظور کمک به این مرکز بازارچه خیریه ای با همکاری مسئولین دانشکده، دانشجویان، همکاران و اساتید دانشکده در روزهای دوازدهم و سیزدهم اسفند در محل دانشکده برگزار گردید.