بازارچه خیریه حضرت زینب(س)
هفته اول اسفند93 به همت معاونت دانشجویی و فرهنگی بازارچه ای خیریه در سالن همکف دانشکده برگزار گردید. در این بازارچه انواع مواد غذایی،صنایع دستی و لوازم تزئینی به فروش رسید. درآمد حاصله به عنوان منبع مالی جهت حمایت از نیازمندان تحصیلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.