کارگاه آشنایی با فضای مجازی – آسیب ها و تهدیدها

ششم اسفند ماه 92 به همت اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و با مشارکت پلیس فتای ناجا و پی گیری معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده ،کارگاهی آموزشی برای دانشجویان دانشکده برگزار گردید در این کارگاه کارشناس پلیس فتا ضمن توضیح و معرفی فضاهای مجازی به آسیبها و تهدیدهای پیش روی کاربران فضای مجازی پرداخت . سر فصلهای ارائه شده عبارتند از : معرفی پلیس " فضای تولید و تبادل اطلاعات " (فتا) ، توصیه های امنیتی کار در فضای مجازی ، رعایت اصول ایمنی در خریدهای اینترنتی ،اصول کار با دستگاههای خود پرداز ، تشریح و معرفی جرایم رایانه ای