نام و نام خانوادگی رتبه علمی
رشته تحصیلی
علایق پژوهشی
دکتر علی اکبر ارجمندنیا دانشيار
روان شناسی

حافظه فعّال در کودکان، برنامه درسی کودکان استثنایی، حرکت درمانی و بازپروری حرکتی, خانواده و فرزندپروري

تلفن :61117451
رایانامه : arjmandnia@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز
کودکان استثنایی


پیشگیری از آسیب‎های زیستی و روانی، بهداشت روانی خانواده‎ های کودکان استثنایی، طراحی برنامه‎ های توان‎ بخشی خانواده محور

تلفن :61117455
رایانامه : afrooz@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر احمد به پژوه استاد
روان شناسی کودکان استثنايی

آموزش خانواده، آموزش فراگير، ناهنجاری‌های عاطفی و رفتاری کودکان، اختلال کاستی توجه وبيش فعالی

تلفن :61117457
رایانامه : behpajooh@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری - تارنمای شخصی

دکتر سعید حسن زاده دانشیار روان شناسی

اختلالات رفتاری و ارتباطی کودک و نوجوان، نظریه ذهن

تلفن :61117407
رایانامه : shasanz@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر محسن شکوهی‎ یکتا دانشیار کودکان استثنایی

اختلالات یادگیری، تیزهوشان، روش حل مسئله

تلفن :61117452
رایانامه : myekta@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر باقر غباری بناب دانشیار
کودکان استثنایی

یادگیری دانش‎آموزان استثنایی، تعدیل رفتار چالشگرانه دانش‎ آموزان استثنایی، معنویت و دینداری، سلامت روانی والدین کودکان استثنایی

تلفن :61117451
رایانامه : bghobari@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر سوگند قاسم زاده استادیار
کودکان استثنایی

طراحي برنامه هاي پيشگيرانه و مداخلات خانواده محور، اختلالات رفتاري و عاطفي در كودك و نوجوان

تلفن :61117455
رایانامه : s.ghasemzadeh@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری

دکتر فاطمه نصرتی استادیار روانشناسی کودکان استثنایی

سبب شناسی و پیشگیری از آسیبهای زیستی و روانی، روشهای تدریس و یادگیری در كودكان استثنایی، معنویت و سلامت روان.

تلفن :61117465
رایانامه : fnosrati@ut.ac.ir
اطلاعات پژوهش و فناوری