خانم سمیه مختاری
سمت: مسئول امور آموزشی و دفتری گروه روان‎شناسی وآموزش کودکان استثنايی
تلفن: -88288603 61117415
دورنگار: 88288603
رایانامه :
اتاق: ۲۲۰ طبقه دوم جنوبی (جدید)
انجام امور مربوط به تشکیل پرونده و ثبت اطلاعات دانشجویان جدید الورود در گروه، تعيين استاد راهنماي آموزشي دانشجويان با کمک مدیر گروه، تعيين روز و ساعت كلاس‏ها در دوره آموزشي و هماهنگي با اساتيد، اطلاع رساني دانشجويان ارشد (مجوز سنوات، زمان انتخاب موضوع پايان نامه، اعلام آمادگي دفاع...)، تعيين زمان دفاع از پايان نامه و هماهنگي با اساتيد مربوطه، ارسال مدارك دفاع دانشجو (فارغ التحصيلي، ثبت در سيستم براي حق التدريس اساتيد راهنما و مشاوره، مدارك  مربوط به اساتيد داور