اسامی دانشجویان

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی
سیف اله آقاجانی دکتری
الهام حکیمی راد  
سعید رضایی  
محبوبه درگاهی زابلی  
ستاره شجاعی  
لیلا کاشانی وحید  
هادی هاشمی رزینی  
آوازه سادات یوسفی نمینی  
شهرزاد بخشی زاده  
ابوالفضل رشیدی احمد آبادی  
حمزه عزیزی زلانی  
فرزانه معتمدی شارک  
شهروز نعمتی  
سوگند قاسم زاده  
یوسف شاهی  
علیرضا صدقی طارمی  
محمدحسن فاطمی راد  
کورش امرایی  
معصومه قاسمی  
فاطمه نیک خو  
مهدی خانبانی  
مونا دلاوریان  
احمد احمدی  
سمیه حبیب پور  
محمد عاشوری  
ابوذر ناصری  
ساجد یعقوب نژاد  
ندا فراهینی  
روانشناسی عمومی
نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی
جهانبخش صادقی گندمانی دکتری
کورش محمدی حاصل  
مریم صیاد شیرازی  
احمد منصوری  
روانشناسی سلامت
Content 2
روانشناسی تربیتی
Content 2
مدیریت آموزشی
Content 2
آموزش عالی-اقتصاد و مدیریت مالی
Content 2
آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
Content 2
سنجش آموزش
Content 2
فلسفه تعلیم و تربیت
Content 2
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی
سیف اله آقاجانی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
الهام حکیمی راد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
سعید رضایی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
محبوبه درگاهی زابلی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
ستاره شجاعی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
لیلا کاشانی وحید روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
هادی هاشمی رزینی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
آوازه سادات یوسفی نمینی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
شهرزاد بخشی زاده روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
ابوالفضل رشیدی احمد آبادی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
حمزه عزیزی زلانی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
فرزانه معتمدی شارک روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
شهروز نعمتی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
سوگند قاسم زاده روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
یوسف شاهی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
علیرضا صدقی طارمی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
محمدحسن فاطمی راد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کورش امرایی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
معصومه قاسمی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
فاطمه نیک خو روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
مهدی خانبانی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
مونا دلاوریان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
احمد احمدی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
سمیه حبیب پور روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
محمد عاشوری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
ابوذر ناصری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
ساجد یعقوب نژاد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
ندا فراهینی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
جهانبخش صادقی گندمانی روانشناسی عمومی
کورش محمدی حاصل روانشناسی عمومی
مریم صیاد شیرازی روانشناسی عمومی
احمد منصوری روانشناسی عمومی
مجتبی حبیبی عسگراباد روانشناسی سلامت
وحید صادقی فیروزابادی روانشناسی سلامت
مسعود نصرت آبادی روانشناسی سلامت
فاطمه دهقانی آرانی روانشناسی سلامت
شقایق زهرایی روانشناسی سلامت
حمید شمسی پور روانشناسی سلامت
بهنام بهراد روانشناسی سلامت
مهدی رضا سرافراز روانشناسی سلامت
محسن پاک نژاد روانشناسی سلامت
حسین نادعلی روانشناسی سلامت
یعقوب شفیعی فرد روانشناسی سلامت
مریم صالحی روانشناسی سلامت
رسول حشمتی روانشناسی سلامت
مینا قبادی روانشناسی سلامت
عذرا زبردست روانشناسی سلامت
امین رفیعی پور روانشناسی سلامت
کورش عزیزی روانشناسی سلامت
مهرنوش حمزه لوئیان روانشناسی سلامت
خدیجه شاه محمدی روانشناسی سلامت
معصومه کریمی روانشناسی سلامت
سیده اسماء حسینی روانشناسی سلامت
جمیله زارعی روانشناسی سلامت
محی الدین امجدیان روانشناسی سلامت
لیلا سلیمانی نیا روانشناسی سلامت
مریم عباسی سورشجانی روانشناسی سلامت
فاطمه قره باغی روانشناسی سلامت
فاطمه فیاض روانشناسی سلامت
نگار تیمورپور روانشناسی سلامت
نرجس خاتون ذبیحی حصاری روانشناسی تربیتی
رضا قربان جهرمی روانشناسی تربیتی
افسانه مرزیه روانشناسی تربیتی
معصومه فارسی نژاد مرج روانشناسی تربیتی
زهرا نقش روانشناسی تربیتی
روح اله شهابی روانشناسی تربیتی
معصومه حاتمی روانشناسی تربیتی
مسعود کیانی روانشناسی تربیتی
احسان مال احمدی روانشناسی تربیتی
هیمن خضری آذر روانشناسی تربیتی
محسن افشاری روانشناسی تربیتی
شیما امینی پور روانشناسی تربیتی
ولی اله باقریان روانشناسی تربیتی
میثم شیرزادی فرد روانشناسی تربیتی
زینب عظیمی روانشناسی تربیتی
حمید فرهادی راد مدیریت آموزشی
فرانک مختاریان مدیریت آموزشی
لطفعلی جباری مدیریت آموزشی
محمد مهدی رشیدی مدیریت آموزشی
فاطمه نارنجی ثانی مدیریت آموزشی
معصومه نجفی مدیریت آموزشی
سکینه زاهدی دادوکلائی مدیریت آموزشی
ناصر ناستی زائی مدیریت آموزشی
کریم شاطری مدیریت آموزشی
علی نوروزی مدیریت آموزشی
علیرضا یوزباشی مدیریت آموزشی
غلام حسین امیری مدیریت آموزشی
ماندانا جوانک لیاولی مدیریت آموزشی
شیرکوه محمدی مدیریت آموزشی
مهدی نامداری پژمان مدیریت آموزشی
زینب اصغری آموزش عالی- اقتصاد و مدیریت مالی
سید سعید منجم زاده آموزش عالی – اقتصاد و مدیریت مالی
سعیده منصوری آموزش عالی – اقتصاد و مدیریت مالی
علی اکبر خوش گفتار مقدم آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
زهرا زاده غلام آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
محسن نظرزاده زارع آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
طاهره رمضانی فرزانه آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
سید جلال موسوی خطیر آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
صهبا رضائیان آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
بابک حمیدیا آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
حسن محجوب عشرت آبادی آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
عماد ملکی نیا آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
داود قرونه آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
امین پژوهش جهرمی آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
احمد رضا روشن آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
فاطمه صغری شفیعی آموزش عالی- مدیریت آموزش عالی
مجید یوسفی افراشته سنجش آموزش
لقمان اغالبیگی سنجش آموزش
ادیبه برشان سنجش آموزش
زهرا اسلامی سنجش آموزش
محمد احمدی ده قطب الدینی سنجش آموزش
حسن تقییان سنجش آموزش
مریم چگینی سنجش آموزش
سمیه لیاقت سنجش آموزش
مریم محسن پور سنجش آموزش
مهدی فراهانی سنجش آموزش
مسعود کبیری سنجش آموزش
بلال ایزانلو سنجش آموزش
کیوان صالحی سنجش آموزش
شیوا همتی فلسفه تعلیم و تربیت
نجمه رضا نژاد جولایی فلسفه تعلیم و تربیت
نیره حاجی علیان فلسفه تعلیم و تربیت
راضیه بیرونی کاشانی فلسفه تعلیم و تربیت
مراد یاری دهنوی فلسفه تعلیم و تربیت
سمیرا حیدری فلسفه تعلیم و تربیت
سمانه خلیلی فلسفه تعلیم و تربیت
نورالدین محمودی فلسفه تعلیم و تربیت
ادریس اسلامی فلسفه تعلیم و تربیت
ام البنین حسین زاده فلسفه تعلیم و تربیت
سعیده باقری فلسفه تعلیم و تربیت
محمدرضا مدنی فر فلسفه تعلیم و تربیت
محمد ضیایی موید فلسفه تعلیم و تربیت
اعظم آصف نیا فلسفه تعلیم و تربیت
آزاده بزرگی فلسفه تعلیم و تربیت
معصومه رمضانی فینی فلسفه تعلیم و تربیت
مریم قاسمی فلسفه تعلیم و تربیت
حمداله محمدی پسکوهانی فلسفه تعلیم و تربیت
مهری میرزایی رافع فلسفه تعلیم و تربیت
سید کاظم شمس مفرحه فلسفه تعلیم و تربیت