جدول زمانبندی ارزیابی کتبی و مصاحبه دکتری تخصصی سال 95 تکمیل ظرفیت

جدول زمانبندی ارزیابی کتبی و مصاحبه دکتری تخصصي سال 95

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه تهران

تقویم آموزشی نيمسال اول 94-95

تقویم آموزشی

برنامه دروس عمومي و ترييت بدني نيمسال اول 94-95

دروس عمومی

برنامه امتحانات نيمسال دوم 94-93

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

مجازی

جدول زمانبندی ارزیابی کتبی و مصاحبه دکتری تخصصی سال تحصیلی 95-94

به اطلاع مي رساند ايام حذف و اضافه نيمسال دوم 94-93 از روز شنبه 18 لغايت 21 بهمن ماه مي باشد. بديهي است در صورت عدم مراجعه در بازه زماني فوق الذکر جهت حذف و اضافه اين امور هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت .

برنامه دروس عمومي و ترييت بدني نيمسال دوم 94-93

دروس عمومی

تربیت بدنی 1 خواهران

تربیت بدنی 2 خواهران

تربیت بدنی 1 برادران

تربیت بدنی 2 برادران

شروع نيمسال دوم 94-93

طبق تقويم دانشگاهي شروع کلاسهاي درس در نيمسال دوم 94-93 روز شنبه 11/11/93 مي باشد .

اطلاعيه ثبت نام نيمسال دوم 94-93

به اطلاع دانشجويان محترم ميرساند ثبت نام نيمسال دوم 94-93 براي کليه مقاطع از روز 27/10/93 الي 4/11/93 انجام خواهد شد .لذا دانشجويان محترم جهت ثبت نام در بازه فوق الذکر اقدام نمايند .بديهي است در صورت عدم ثبت نام اين امور هيچگونه مسئوليتي را نخواهد پذيرفت.

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 93-94

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

قابل توجه پذيرفته شدگان دوره کارشناسي سال 93

ثبت نام حضوري دانشجويان دوره کارشناسي روز شنبه مورخ 93/06/29 در دو نوبت صبح و بعدازظهر در سالن طبقه همکف دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي از ساعت 8:30 الي 12:30 و بعدازظهر 13:30 الي 15:30 انجام خواهد شد.بديهي است عدم حضور جهت ثبت نام و تشکيل پرونده به منزله انصراف از تحصيل خواهد بود.

دانشجويان محترم کليه مقاطع

ثبت نام نيمسال اول سال تحصيلي 94-93 کليه مقاطع از روز شنبه اول شهريور ماه تا شنبه هشتم شهريور ماه مي باشد و کلاسهاي درس از تاريخ بيست و دوم شهريور ماه داير خواهد شد.

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

به علت شروع شيفتهاي تابستاني امور آموزش و تحصيلات تکميلي در روزهاي دوشنبه و سه شنبه پاسخگو مي باشد لذا تقاضا دارد فقط در روزهاي مذکور جهت امور اداري و آموزشي مراجعه فرمائيد.

برنامه امتحاني نيمسال دوم 93-92

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

جدول زمانبندي ارزيابي كتبي و مصاحبه دكتري سال تحصيلي 94-93

جدول زمانبندی

اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان نوبت دوم دوره دکتري

ثبت نام الکترونيکي :دوشنبه و چهارشنبه 8 و 9 بهمن ماه

ثبت نام حضوري: شنبه 12 بهمن ماه

شروع به تحصيل:نيمسال دوم سال تحصيلي 93-92

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی از دروس ارائه شده تا پایان روز 13 دیماه 1392 تمدید شده است. خواهشمند است دانشجویان محترم جهت انجام ارزشیابی الکترونیکی اقدام نمایند.