معاون : آقای دکتر علی اکبر ارجمند نیا
مسئول دفتر : خانم خان بیگی
دورنگار : 88254735
تلفن :88257425، 61117522 ، 61117576
طبقه همکف ساختمان شمالی اتاق 104

معرفی معاونت آموزشی :

اهم فعالیت هایی كه در این واحد انجام می شود :
كلیه امور آموزشی مربوط به دانشجویان دوره های كارشناسی, كارشناسی ارشد و دكتری دوره های روزانه - نوبت دوم (شبانه) ، دوره های فرهنگیان و مجازی شامل :
1- بررسی پرونده های متقاضیان ورود به دوره های كارشناسی و كارشناسی ارشد و دكتری از سایر مبادی و اعلام نتیجه آنان
2- انجام كلیه امور ثبت نام و تشكیل پرونده پذیرفته شدگان كنكور و سایر مبادی
3- برنامه ریزی درسی
4- برنامه ریزی و برگزاری امتحانات در كلیه مقاطع
5- انجام امور حذف و اضافه, حذف اضطراری و كنترل نهایی
6- انجام امور فارغ التحصیلی
7- انجام امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان ذكور
8- اخذ تائیدیه تحصیلی برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تكمیلی
9- انجام امور حق التدریس مربوط به اساتید دانشكده و مدعوین
10- انجام امور ترفیعات اساتید دانشكده و تشكیل كمیته ترفیعات
11- برگزاری جلسات شورای آموزشی و كمیته موارد خاص هر 2 هفته یكبار
12- برگزاری جلسات دفاع كارشناسی ارشد و دكتری
13- انجام كلیه امور مربوط به دانشجویان استعداد درخشان
14- انجام كلیه مكاتبات مربوط به دانشجویان دوره های روزانه - نوبت دوم ، دوره ویژه فرهنگیان و مجازی
و سایر موارد .....