22بهمن ماه یوم الله است یوم الله
معاونت دانشجوئی وفرهنگی ،به مناسبت دهه مبارک فجر اقدام به برپائی ایستگاه بازی فکری در تارخ 21/11/1393 درمحوطه راهروی طبقه همکف دانشکده نمود. این برنامه به منظور ایجاد شادابی ونشاط در دانشجویان ونیز استفاده بهینه از اوقات فراغت آنها صورت گرفت . با توجه به استقبال دانشجویان ، امیداست به صورت مستمر ،در برخی ایام نیمسال تحصیلی جاری برگزارگردد.