آیین ورودی نودانشجویان 93

روز چهارشنبه 26/6/93 مراسم استقبال از دانشجویان کارشناسی ورودی 93 در تالار کوثر برگزار گردید.
در این مراسم ریاست دانشکده ، معاون دانشجویی و فرهنگی و رئیس اداره خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی برای دانشجویان صحبت کردند.
پس از آن دانشجویان جهت بازید از بخشهای مختلف دانشکده حرکت کردند. کلنیک موسسه روانشناسی ، کتابخانه، سلف سرویس آزمایشگاه روانسنجی مورد بازید دانشجویان قرار گرفت و در هر بخش توضیحات لازم توسط کارشناسان داده شد.