امكانات فرهنگي و ورزشي دانشکده

زمین فوتبال

به اطلاع مؤسسات و مراکز آموزش و پرورشی و می رساند که دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران درنظر دارد زمین فوتبال با چمن مصنوعی به ابعاد 45*22 را به همراه امکانات پارکینگ و دوش آب گرم در اختیار متقاضیان قرار دهد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمائید.
زیر پل نصر(گیشا)- خ دکتر کاردان – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 112 و یابا شماره تلفن های 61117494 و 09302471792 تماس حاصل نمائید.تالار کوثر ( آمفی تاتر)

به اطلاع مراکز آموزشی پژوهشی سازمانها و نهاد ها و می رساند که دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران درنظر دارد تالار کوثر ( آمفی تاتر) به ظرفیت 340 نفر را جهت برگزاری همایش ها سیمنارها به همراه امکانات سلف سرویس به ظرفیت 400 نفر و پارکینگ در اختیار متقاضیان قرار دهد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس ذیل مراجعه نمائید.
زیر پل نصر(گیشا)- خ دکتر کاردان – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اتاق 112 و یابا شماره تلفن های 61117494 و 09302471792 تماس حاصل نمائید.