پنجمين مراسم اهدای جایزه علمی استاد دكتر علیمحمد كاردان

موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان و دانشكده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران با همکاری سازمان نظام روا‌ن شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی، انجمن روا‌ن شناسی اجتماعی ایران و شهرداری تهران، پنجمين مراسم اهدای جایزه علمی" استاد دكتر علیمحمد كاردان" ویژه رساله های برتر دكتری در رشته های روان شناسی و علوم تربیتی را همراه با تجليل از دانشمند عاليقدر دكتر غلامحسين شكوهي در روز دوشنبه 15 ديماه 1393 در محل تالار كوثر دانشكده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار کرد.