اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

روزهای پاسخ دهی کارشناسان آموزش

 

زمان پاسخ دهی کارشناسان آموزش وتحصیلات تکمیلی روزهای دوشنبه و سه شنبه هر هفته می باشد. خواهشمند است از مراجعه خارج از این زمان به آموزش جدا" خوداری فرمائید.