نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بنیاد نخبگان

 

دانشجویان مشمول بهره مندی از جایزه‌های تحصیلی سال ۹۶ بنیاد نخبگان (قابل مشاهده در سایت معاونت آموزشی) به استحضار می‌رساند از آنجا که اعطای جوایز مطابق با «شیوه نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» و بر اساس فرآیندهای اجرایی مندرج در کتاب راهنمای اعطای جایزه‌های تحصیلی «راجا» صورت می‌پذیرد. دفترچۀ جدید راهنمای «راجا» سال ۹۶ (بنیاد ملی نخبگان) جهت بهره برداری از طریق وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران و همچنین دربخش تسهیلات وحمایتها دانشجویان  مقررات اعطای جایزه‌های تحصیلی ۹۷-۹۶ راهنمای اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» بر روی وبگاه  tehran.bmn.ir قابل دسترسی و مشاهده می‌باشد.